Delar av Hamngatan och Kyrkogatan i Båstad blir gågata

Under perioden 13 juni - 18 augusti inför kommunen en gågata på delar av Hamngatan och Kyrkogatan.

Under sommaren är det många som rör sig på gatorna nere vid Båstads hamn. Med anledning av detta inför kommun en gågata på delar av Hamngatan och Kyrkogatan för att skapa en livfull och trygg atmosfär med utrymme att umgås och mötas.

De berörda gatorna kommer att regleras som gågata mellan 13 juni och 18 augusti.

Regler som gäller för gågator

Du får inte köra ett motordrivet fordon på gågatan. Sådana fordon får dock köras på gatan om det behövs för:

  • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
  • transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,
  • transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan, eller
  • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.

Man får inte köra fordon i en högre hastighet än gångfart, det vill säga 7 km/tim. Du får inte parkera fordonet. Du får cykla och köra elsparkcykel på gågatan, även för dessa fordon gäller gångfart som högsta hastighet. Oavsett fordonstyp har du som förare väjningsplikt mot gående.

Kartbild över hamnområdet i Båstad. Hamngatan och Kyrkogatan visas med röda streckade linjer.

Senast uppdaterad: