Avspärrningar i området kring hängbron vid Öresjön

Skyfallet den 30 maj har orsakat sprickbildning i marken kring hängbron vid Öresjön i Båstad. Området är tills vidare avspärrat.

Skyfallet den 30 maj har orsakat sprickbildning i marken kring hängbron vid Öresjön. Med anledning av detta har vi spärrat av området kring hängbron. Även hängbron är avstängd för allmänheten. Detta gäller tills vidare. Avspärrningen påverkar Blå slingan samt Skåneleden. Vänligen respektera avspärrningarna på platsen.

Senast uppdaterad: