Click to listen highlighted text!

Detaljplan för del av Båstad 109:2, Båstad hamn

Senast ändrad: 4 jun, 2019

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en långsiktig utveckling av Båstads hamn och på så sätt gynna stadslivet i Båstad. Detaljplanen syftar också till att säkerställa allmänhetens tillgång till hamnområdet samt även möjliggöra en flexibel användning anpassad till variationerna mellan sommar- och vintersäsongen. En del i att möjliggöra en utveckling av hamnen är att skapa förutsättningar för befintliga verksamheter och föreningar i området att utvecklas.

Här hittar du mer information om detaljplan för del av Båstad 109:2, Båstad hamn, samt andra detaljplaner under arbete

Click to listen highlighted text!