Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 7 novembver

Senast ändrad: 4 jun, 2019

Välkommen till det extrainsatta sammanträdet med kommunfullmäktige

Mötet börjar kl. 19.00 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

De ärenden som kommer att behandlas är:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Informationsärenden:
  a). Valen nedan i praktiken ‐ kort genomgång av formalia.
  b). Information om ytterligare val till KF i november/december.
 • Val av ledamöter i Kommunstyrelsen
 • Val av ersättare i Kommunstyrelsen
 • Val av ordförande i Kommunstyrelsen
 • Val av förste vice ordförande i Kommunstyrelsen
 • Val av andre vice ordförande i Kommunstyrelsen
 • Val av ledamöter i Utbildningsnämnden
 • Val av ersättare i Utbildningsnämnden
 • Val av ordförande i Utbildningsnämnden
 • Val av vice ordförande i Utbildningsnämnden
 • Val av ledamöter till Vård‐ och omsorgsnämnden
 • Val av ersättare i Vård‐ och omsorgsnämnden
 • Val av ordförande i Vård‐ och omsorgsnämnden
 • Val av vice ordförande i Vård‐ och omsorgsnämnden
 • Val av ledamöter till Myndighetsnämnden
 • Val av ersättare i Myndighetsnämnden
 • Val av ordförande i Myndighetsnämnden
 • Val av vice ordförande i Myndighetsnämnden
 • Val av ledamöter till Kommunrevisionen
 • Val av ordförande i Kommunrevisionen
 • Val av vice ordförande i Kommunrevisionen
 • Val av ledamöter till Valnämnden
 • Val av ersättare i Valnämnden
 • Val av ordförande i Valnämnden
 • Val av vice ordförande i Valnämnden
 • Val av ledamöter till styrelse i Båstadhem AB
 • Val av ersättare till styrelse i Båstadhem AB
 • Val av ordförande i styrelse i Båstadhem AB
 • Val av vice ordförande i styrelse i Båstadhem AB
 • Val av lekmannarevisorer i Båstadhem AB
 • Val av representant samt ersättare till bolagsstämma med Båstadhem AB
 • Val av ledamot och ersättare i styrelsen för regionala avfallsbolaget (NSR)
 • Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma i regionala avfallsbolaget (NSR)
 • Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA)
 • Val av ombud och ersättare vid bolagsstämma i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA)
 • Val av suppleant till Sydvattens styrelse samt val av ombud till årsstämman med fullmakt att teckna aktier
 • Val av ledamot och ersättare i Kustvattenkommittén
 • Val av ombud och ersättare till årsstämma i Kustvattenkommittén
 • Val av ombud och ersättare till Kommunförbundet Skånes förbundsmöte
 • Val ledamöter till styrelsen i Familjen Helsingborg
 • Val av ledamöter och ersättare i fullmäktige Bjäre Kraft
 • Val av ledamöter och ersättare i valberedningen Bjäre Kraft
 • Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Finsam
 • Val av ledamot och ersättare i styrelsen för AV Media Skåne
 • Val av ledamot och ersättare till direktionen för Medelpunkten
 • Val av ombud och ersättare till föreningsstämma med Kommuninvest
 • Val av ombud och ersättare till bolagsstämma med Kommunassurans
 • Val av ombud och ersättare till Skånes Luftvårdsförbund
 • Val av gode män vid lantmäteriförrättningar
 • Val av ledamot i stiftelsen familjen Holmbergs donationsfond
 • Val av ledamöter och ersättare till John Wulffs donationsfond
 • Val av ledamöter i styrelsen för Nils Rubins och Alfred Johanssons samfond
 • Val av sammankallande i styrelsen för Nils Rubins och Alfred Johanssons samfond
 • Val av ledamöter och ersättare till stiftelsen Båstadtennis
 • Inkallelseordning för ersättare under mandatperioden 2019‐2022
 • Avsägelse av uppdrag som ersättare

Mötet följer du antingen på plats i Sessionssalen, via Radio Båstad, kommunens Facebooksida eller live på webben (länk till sändning hittar ni här).

Click to listen highlighted text!