Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 30 januari

Senast ändrad: 4 jun, 2019

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige

Mötet börjar kl. 18:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

De ärenden som kommer att behandlas är:

 • Del av Hemmeslöv 5:9 – Etablering norr om cirkulationsplatsen
 • Bekräftelse angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
 • Ändring av reglementen avseende alkohol- och serveringstillstånd
 • Uppföljning av motion för ny VA-taxa för föreningar
 • Uppdatering av regler för stöd till föreningar
 • Uppdatering av regler för tomtförsäljning
 • Borgen – Sydvatten AB
 • Val av revisor och ersättare till AW Media Skåne
 • Avsägelse av samtliga uppdrag – Suzanne Kroksdotter (SD)
 • Medborgarförslag – Båstads kommun ska driva en kommunal återbruksverskamhet
 • Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande – Bjärehemmet
 • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Bjärehemmet
 • Delgivningar
 • Informationspunkter

Mötet följer du antingen på plats i Sessionssalen, via Radio Båstad, kommunens Facebooksida eller live på webben (länk till sändning hittar ni här).

Click to listen highlighted text!