Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 27 mars

Senast ändrad: 4 jun, 2019

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige

Mötet börjar kl. 18:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen. Nedan finner du vilka ärenden som kommer att behandlas samt en översiktlig tidplan.

Tidplanen syftar till att ge våra åhörare möjliga hållpunkter för fullmäktiges ärenden.

Dock ska alla veta att debatten är fri och avslutas när alla har getts möjlighet att säga sitt i ett ärende. Det innebär att det inte finns några tidsramar för fullmäktige.

INLEDNING

 • 18.30 – 18.40: Upprop, justeringspersoner och godkännande av dagordning

INFORMATIONSPUNKTER

 • 18.40 – 18.55: Presentation av kommunrevisionen – ordförande Ingvar Andreasson
 • 18.55 – 19.10: Status fiberutbyggnad – Alexander Jansson, Bjäre Kraft
 • 19.10 – 19.30: Destinations- och Näringslivsutveckling i Båstads kommun – Karin Bengtsson, VD Båstad Turism och Näringsliv
 • 19.30 – 19.45: Kultur för och som ett bättre sätt att leva – Helene Steinlein, kulturstrateg

BESLUTSÄRENDEN

 • 19.45 – 20.45: Ärende nr 4. Likvärdig förskole- och grundskolestruktur i Båstads kommun
 • 20.45 – 21.05 PAUS
 • 21.05 – 21.20: Ärende nr 5. Beslut om arvodesnivåer till Båstadhems styrelse
 • 21.20 – 21.25: Ärendena 6, 7, 8 och 9. Vigselförrättare och tre medborgarförslag
 • 21.25 – 21.35: Ärende nr 10 – Plan för kommunfullmäktiges arbete 2019 – 2022
 • 21.35 – 21.40: Ärende nr 11 – Omprövning av beslut om val av ledamot och ersättare till styrelsen för Finsam

Mötet följer du antingen på plats i Sessionssalen, via Radio Båstad, kommunens Facebooksida eller live på webben (länk till sändning hittar ni här).

Handlingar till mötet finner du här: Kommunfullmäktiges kallelser.

Click to listen highlighted text!