Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 27 januari

Senast ändrad: 28 jan, 2021 | Nyhet, Uncategorized

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Informationsärende
 1. Information om de nya avgifterna 2021 inom Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5, vård- och omsorgschef Christin Johansson
 2. Information om nuläget gällande covid-19, vård- och omsorgschef Christin Johansson
 • Beslutslogg
 • Ändring av aktieägaravtal avseende Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB
 • Interpellationsdebatt – Krisberedskap
 • Interpellationsdebatt – Obligatoriskt munskydd för alla besökare på äldreboende
 • Val av ersättare till ombud till årsstämman för Sydvatten
 • Väckt medborgarförslag – Attraktiv aktivitetsyta i Hemmeslöv

Skriv en bildtext här.

Click to listen highlighted text!