Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 27 februari

Senast ändrad: 4 jun, 2019

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige

Mötet börjar kl. 18:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

De ärenden som kommer att behandlas är:

 • Upprop
 • Informationsärenden
  A) Sjöräddningssällskapet i Torekov
  B) kommunrevisionens granskning av kommunens målstyrning
  C) Bildning och arbetes verksamhet (Henrik Andersson, Bildningschef)
 •  Delgivningar
 •  Ansvarsfrihet för Medelpunkten
 •  Ändring i kommunstyrelsens reglemente gällande närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsens
  arbetsutskott
 • Namnändring av det kommunala handikapprådet
 • Utbetalning av partistöd 2019
 • Interpellationsdebatt – Bjärehemmet
 • Väckt medborgarförslag – likvärdigt bidrag till vägföreningar
 • Väckt medborgarförslag – Bänkar på Malen – Strandpromenaden
 • Väckt motion – utökad samverkan med den idéburna sektorn
 • Väckt motion – “Nödig”, offentlig toalett
 • Väckt motion – översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda lokaler

Mötet följer du antingen på plats i Sessionssalen, via Radio Båstad, kommunens Facebooksida eller live på webben (länk till sändning hittar ni här).

Protokoll från sammanträdet kommer att publiceras på sidan Kommunfullmäktiges protokoll.

Click to listen highlighted text!