Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 26 februari

Senast ändrad: 27 feb, 2020

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
 
Sammanträdet börjar kl. 18:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
 
Följande ärenden kommer att behandlas:
 
• Val av justeringspersoner
• Godkännande av dagordningen
• Månadens person eller organisation
• Informationsärenden:
 A, Jessica Arvidsson, projektledare, informerar om Digilitt.kom.
 B, Cecilia Holmblad, renhållningschef på NSR, informerar om framtidens hållbara återvinningstjänst.
 C, Johan Olsson Swanstein informerar om styrningen av Individ och Familj.
 D, Olof Nilsson, kanslichef, informerar om enkätsvaren gällande utvärderingen av kommunfullmäktiges arbete.
• Delgivningar
• Beslutslogg
• Interpellation till utbildningsnämndens ordförande – Kommunanställningar samt ersättningar till familjehem
• Ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Båstads kommun
• Uppdatering av Regler för stöd till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet
• Reglemente för krisledningsnämnd
• Införande av flaggdag på Birgit Nilssons födelsedag
• Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
• Svar på motion – Motionsspår med belysning i Båstads kommun
• Svar på motion – Utökad samverkan med den idéburna sektorn
• Väckt motion – Mer ängsmarker
• Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för Båstadhem AB – Csaba Illyes (BP)
• Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter Csaba Illyes (BP)
• Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Strukturellt bostadslösa
• Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Hur mycket pengar har hittills lagts ner på den tillfälliga återvinningscentralen?
• Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Krisberedskap
• Avsägelse av uppdrag som ledamot i styrelsen för Båstadhem AB – Anders Dahlkvist (BP)
• Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter Anders Dahlkvist (BP)
Click to listen highlighted text!