Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 26 augusti

Senast ändrad: 27 aug, 2020

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:00 och hålls i Grevieparken, Grevie. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Beslutslogg
 • Delgivningar
 • Köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. avseende Ängelholm Helsingborg Airport
 • Val av ledamot i Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB till årsstämman 2021
 • Val av ägarombud vid bolagsstämmor under 2020 och 2021 i Ängelholm Helsingborg flygplats Holding AB
 • Ändrad finansieringsmodell avseende medlemsavgiften till Kommunförbundet Skåne fr.o.m 2021
 • Revidering av reglemente för Båstads kommuns miljöpris
 • Svar på motion – Nya vägar in på arbetsmarknaden för de funktionsnedsatta (L)
 • Svar på motion – Fler praktikplatser för daglig verksamhet i kommunens regi (L)
 • Svar på motion – Äldrehälsovårdsprogram (C)
 • Svar på motion – Vattenmätare till alla hushåll i kommunen (MP)
 • Interpellationsdebatt – Friskola i Torekov
 • Avsägelse av politiska uppdrag – Ingrid Zäther (S)
 • Fyllnadsval för ledamot i utbildningsnämnden efter avgående Ingrid Zäther (S)
 • Avsägelse av politiska uppdrag – Helena Kruse (BP)
 • Fyllnadsval för ledamot i vård- och omsorgsnämnden efter avgående Helena Kruse (BP)
 • Väckt medborgarförslag – Renhållning Stora Hults strand
 • Väckt medborgarförslag – Tillägg till skötselföreskrifter för livräddarutrustning
 • Väckt medborgarförslag – Aktuell och korrekt kommunal information på sociala medier och skyltar
 • Väckt medborgarförslag – Förlängning av Malenbadets säsong
 • Avsägelse av politiska uppdrag – Mikael Svensson (S)
 • Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande – Covid 19-smittade omsorgstagare på Skogsliden
Click to listen highlighted text!