Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 25 september

Senast ändrad: 26 sep, 2019

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Mötet börjar kl. 18:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Månadens person eller organisation
 • Informationsärenden:

            A, Jan Bernhardsson, teknik- och servicechef, informerar om ”Teknik och services verksamhet”.

            B, Olof Nilsson, kanslichef, informerar om ”Den digitala resan för förtroendevalda”.

 • Delgivningar
 • Beslutslogg
 • Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) – Beslut om antagande
 • Avgift för registrering av lotteritillstånd enligt 6 kap. 9 § i lotterilagen
 • Avgift för tillfällig förvaltning av dödsbo och åtgärder enligt begravningslagen
 • Framtagning av idrotts- och fritidspolitiskt program
 • Val av ledamöter och ersättare till tillfällig beredning – Idrotts- och fritidspolitiskt program
 • Svar på medborgarförslag – HBT-certifiering
 • Svar på motion – Gratis vaccinationer för personal inom vård och omsorg
 • Svar på motion – “Nödig”, offentlig toalett
 • Svar på motion – Säkrare och tryggare Båstad med aktivt medborgarlöfte
 • Val av nämndemän vid Helsingborgs tingsrätt för perioden 2020-2023
 • Val av 2:e vice ordförande – Nämnden för överförmyndare i samverkan
 • Avsägelse av uppdrag som ersättare i valnämnden – Kjell Andersson (BP)
 • Fyllnadsval för ersättare i valnämnden efter Kjell Andersson (BP)
 • Avsägelse av uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden – Kjell Jonsson (C)
 • Fyllnadsval för ersättare i utbildningsnämnden efter Kjell Jonsson (C)
 • Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för Båstadhem – Marie Louise Aaröe (M)
 • Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem efter avgående Marie Louise Aaröe (M)
 • Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen – Mats Sjöbeck (C)
 • Fyllnadsval för ledamot i kommunstyrelsen efter avgående Mats Sjöbeck (C)
 • Fyllnadsval för ersättare i kommunstyrelsen – Vakant plats (C)
 • Avsägelse av uppdrag som ordförande för kommunrevisionen – Ingvar Andréasson (BP)
 • Val av ny ordförande i Kommunrevisionen efter avgående Ingvar Andréasson (BP)
 • Väckt medborgarförslag – Café vid Båstads tågstation
 • Väckt medborgarförslag – Informationsskylt om Malenbadets historia
 • Väckt medborgarförslag – Attraktivare arbete för hemtjänstpersonal
 • Väckt motion – Införa en kurtaxa
 • Interpellation till utbildningsnämndens ordförande/kommunstyrelsens ordförande – Få elever i gymnasiet
Click to listen highlighted text!