Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 25 oktober

Senast ändrad: 24 okt, 2023 | Nyhet, Uncategorized

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Under punkt 6. Budget 2024 med plan 2025-2026 för Båstads kommun har allmänheten rätt att ställa frågor som berör budgeten.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordning
3. Beslutslogg
4. Delgivningar
A, Granskning av socialnämndens styrning och uppföljning av öppenvårdsinsatser
B, Beslut från utbildningsnämnden – Båstads kommuns skolskjutsreglemente
C, Beslut från Bjuvs kommunfullmäktige – Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Förslag på reviderad förbundsordning, reglementen och medlemsdirektiv
D, Beslut från Klippans kommunfullmäktige – Hemställan från Samordningsförbundet Höganäs och Samordningsförbundet NNV Skåne
5. Delårsrapport per den 31 augusti 2023 för Båstads kommun
6. Budget 2024 med plan 2025-2026 för Båstads kommun
7. Svar på motion – Kommunala kolonilotter
8. Svar på motion – Invasiva främmande arter
9. Svar på motion – Ekosystemtjänster
10. Svar på motion – Biologisk mångfald
11. Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i vård- och omsorgsnämnden – Nils Perlhagen (M)
12. Avsägelse av uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden – Iréne Wikström (M)
13. Väckt interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Båstad behöver en egen återvinningsanläggning
14. Väckt interpellation till miljö- och byggnadsnämndens ordförande – Avfallsanläggning i Grevie
15. Väckt motion – Förbättra möjligheterna för tågpendling
16. Fyllnadsval av ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter avgående Iréne Wikström (M)
17. Fyllnadsval av ersättare i vård- och omsorgsnämnden efter avgående Nils Perlhagen (M)

Click to listen highlighted text!