Click to listen highlighted text!

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Informationsärende – Förvaltningen samt kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein (M) informerar om smittspridningen av Covid-19
 • Delgivningar
 • Beslutslogg
 • Begäran om Båstads kommuns ställningstagande om Båstadhems investering i fastigheterna Slammarp 64:3 och 64:4, Sandbäcksområdet i Förslöv
 • Markanvisningstävling, del av Hemmeslöv 5:9
 • Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)
 • Beslut om ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)
 • Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp
 • Fyllnadsval för ersättare i utbildningsnämnden vakant plats (S)
 • Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige – Linda Smit (S)
 • Avsägelse av uppdrag – Anita Bäck (BP)
 • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Obligatoriskt munskydd för alla besökare på äldreboende
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Testning och smittspårning av covid-19
 • Väckt motion – Mäta temperaturen på personalen på vårdboendena
Click to listen highlighted text!