Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 25 mars

Senast ändrad: 25 mar, 2020

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Sammanträdet är öppet för allmänheten men du som är 70 år och äldre eller tillhör en annan riskgrupp bör enligt Folkhälsomyndigheten stanna hemma under det rådande hälsoläget. Fullmäktiges sammanträde går att följa via Facebook eller Youtube. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Månadens person eller organisation
 • Informationsärenden – Christofer Thorén, säkerhetschef, informerar om kommunens hantering av coronavirusets smittspridning
 • Delgivningar
 • Beslutslogg
 • Hantering av bidrag till ny idrottsförening med nära samarbete med befintlig förening
 • Politisk styrning av individ och familjeomsorgen i Båstads kommun
 • Handlingsplan och vägval inom individ- och familjeomsorgen i Båstads kommun
 • Utbetalning av partistöd 2020
 • Svar på motion – Tillsättande av en socialnämnd
 • Väckt medborgarförslag – Främja rörelse och bra kost
 • Avsägelse av uppdrag som ledamot i styrelsen för Båstadhem AB – Hans Grönqvist (BP)
 • Avsägelse av uppdrag som ordförande och ledamot i styrelsen för Båstadhem AB – Hans Ekwurtzel (L)
 • Sammanträden på distans för 2020
Click to listen highlighted text!