Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 24 mars

Senast ändrad: 31 aug, 2021 | Nyhet

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Informationsärenden
 • A. Informerar om överförmyndarkansliets verksamhet, kanslichef för överförmyndarkansliet i Halmstad Carolina Vinkler
 • B. Information om kommunrevisionens plan 2021, revisionens ordförande Ingemar Jönsson
 • C, Information om Sydvatten, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein
 • D, Information om hur KF-ledamöter väcker ärenden och ställer frågor; motion, fråga och interpellation., kanslichef Olof Nilsson
 • Delgivningar
 • Beslutslogg
 • Familjen Helsingborgs prioriteringar av infrastruktur och kollektivtrafik
 • Avtal om fastighetsreglering Grevie Kyrkby avseende byggnation av vattenreservoar
 • Revidering av nämndernas reglementen med anledning av att en 2:e vice ordförande ska tillsättas samt namnbyte av myndighetsnämnden
 • Upprättande av reglemente för socialnämnden samt revidering av kommunstyrelsens reglemente
 • Uppdragsbeskrivningar för förtroendevalda
 • Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
 • Utbetalning av partistöd 2021
 • Val av ledamot till Socialnämnden – Vakant plats (M)
Click to listen highlighted text!