Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 24 juni

Senast ändrad: 24 jun, 2020

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!
Sammanträdet börjar kl. 18:30 och hålls i Grevieparken, Grevie. Här klickar du för att komma till direktsändningen.
Följande ärenden kommer att behandlas:
• Val av justeringspersoner
• Godkännande av dagordningen
• Informationsärenden:
– Prisutdelning av Årets arbetsplats, HR-avdelningen
• Delgivningar
• Beslutslogg
• Årsredovisning 2019 för Båstads kommun
• Miljöbokslut 2019 för Båstads kommun Svar på motion – Alkolås i kommunala fordon 
• Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnder och beredningar 2019
• Investeringsbudget 2021 och plan 2022-2025
• Utökat låneutrymme 2020
• Borgensram för lån åt Sydvatten AB
• Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019 – AV Media Skåne
• Svar på motion – Nya vägar in på arbetsmarknaden för de funktionsnedsatta
• Svar på motion – Fler praktikplatser för daglig verksamhet i kommunens regi
• Svar på motion – Äldrehälsovårdsprogram 
• Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Skydd för personal och de äldre inom särskilt boende och inom hemtjänst från coronasmitta
• Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Friskola i Torekov
• Fyllnadsval av ledamöter till John Wulffs donationsfond
• Fyllnadsval för ledamot i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Hans Grönqvist (BP)
• Fyllnadsval för ledamot i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Anders Dahlkvist (BP) 
• Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Csaba Illyes (BP) 
• Fyllnadsval för ersättare i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Göran Håkansson (BP)
Click to listen highlighted text!