Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 23 oktober

Senast ändrad: 24 okt, 2019

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Mötet börjar kl. 18:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Månadens person eller organisation
 • Informationsärenden:

       A, Christofer Thorén, säkerhetschef. informerar om sitt uppdrag.

       B, Erik Lidberg och Thomas Nerd informerar om de senaste händelserna inom individ och familj.

       C, Katarina Thorstensson informerar om Drivkraft i Båstad.

 • Delgivningar
 • Beslutslogg
 • Interpellationsdebatt – Antalet elever i Båstads gymnasieskola
 • Delårsrapport 2019-08-31
 • Översiktsplan för Båstads kommun – Beslut om granskning
 • Revidering av tomtpriser, exploateringsområdet Stinehov i Östra Karup
 • Prissättning av tomter i Förslöv – Förslöv 2:4
 • Ytterligare delägare i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)
 • Beslut om ändringar i Ägardirektiv och Bolagsordning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)
 • Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet – Förslag till ändringar
 • Reglemente för kommunala pensionärsrådet – Förslag till ändringar
 • Svar på motion – Allmänhetens frågestund som fast punkt på fullmäktiges sammanträden
 • Svar på motion – Fossilfritt bränslealternativ vid grönyteskötseln i Båstads kommun
 • Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga nämnder 2020
 • Demokratiutveckling – Delrapport 2 med förslag på aktiviteter
 • Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande – Vård- och omsorgsnämndens ekonomi samt 3:4an i Västra Karup och Haga Park i Förslöv
Click to listen highlighted text!