Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 22 september

Senast ändrad: 23 sep, 2021 | Nyhet

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Informationsärenden
 • A, Hur sommaren har varit i kommunen, Båstad Turism och närlinglivs vd Annika Borgelin
 • B, Socialnämndens arbete, socialnämndens ordförande Gösta Sandgren
 • C, Vård- och omsorgsnämndens arbete, vård- och omsorgsnämndens ordförande Ulf Jiewertz
 • Beslutslogg
 • Revidering av måltidspolicy
 • Redovisning av partistöd för 2020
 • Interpellationsdebatt – Kommunens framtida klimatarbete kopplat till Bjäre Klimatkonsortiums rapport
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Åtgärder för kommuninvånare som drabbas av översvämningar
 • Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige – Jonas Persson Follin (BP)
 • Väckt motion – Överfartsbron i Sinarpsdalen
 • Väckt motion – Inrätta ett klimatråd i nordvästra Skåne
 • Väckt medborgarförslag – Uthyrning av kommunala lokaler
 • Väckt medborgarförslag – Seniorgym
Click to listen highlighted text!