Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 22 maj

Senast ändrad: 4 jun, 2019

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige

Mötet börjar kl. 18:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen. Nedan finner du vilka ärenden som kommer att behandlas.

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Informationsärenden
 • Beslutslogg
 • Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat
  system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter
 • Förslag till resursfördelning 2019 av skolpengen inom Barn och skola
 • Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter
 • Inköps- och upphandlingspolicy för Båstads kommun
 • Medborgarförslag – Beslut om 3-4:ans stängning ska vara ett ärende hos kommunfullmäktige
 • Medborgarförslag – Förtida stängning av 3-4:an pÃ¥ Bjärehemmet
 • Månadens person eller organisation
 • Svar på motion – Ungdomsråd i Båstads kommun
 • Svar på motion – Ställplatser för husbilar och husvagnar
 • Svar på motion – Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar
 • Väckt motion – Alternativ återvinningscentral
 • Väckt motion – Vattenmätare till alla hushåll i kommunen
 • Avsägelse av uppdrag som nämndeman – Jonatan Andersson (SD)
 • Val av ny nämndeman efter avgående Jonatan Andersson (SD)
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande med anledning av kommunens integrationsplan
 • Avsägelse av uppdrag som revisor i Förslövs bygdegårdsförening – Anna Storbacka (M)
 • Val av ny revisor i Förslövs bygdegårdsförening efter avgående Anna Storbacka (M)
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Tidigarelagd stängning av Bjärehemmet, avdelning 3-4:an

Mötet följer du antingen på plats i Sessionssalen, via Radio Båstad, kommunens Facebooksida eller live på webben (länk till sändning hittar ni här).

Handlingar till mötet finner du här: Kommunfullmäktiges kallelser.

 

Click to listen highlighted text!