Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 22 april

Senast ändrad: 23 apr, 2020

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Informationsärenden:

     A, Förvaltningen informerar om Båstads kommuns arbete gällande coronaviruset.

     B, Johan Olsson Swanstein (M) informerar om krisledningsnämndens arbete och de politiska beslut som har tagits. återvinningstjänst.

 • Delgivningar
 • Beslutslogg
 • Utdelning från kommunens bolag Båstadhem AB
 • Svar på motion – Temalekplatser
 • Svar på motion – Utomhusisbana
 • Svar på motion – Arkitekturprogram för Båstads kommun
 • Svar på motion – Uppdatering av fordonspolicy
 • Svar på motion – Alkolås i kommunala fordon
 • Svar på motion – Kommunens roll för att driva övergången till elbilsamhället och uppbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar
 • Svar på motion – Ta fram en ny resepolicy
 • Svar på motion – Inrätta familjecentral
 • Svar på motion – Ersätta skolpengen med en rambudget
 • Svar på motion – Alternativ återvinningscentral
 • Svar på motion – Bättre företagsklimat
 • Utökat val av nämndemän vid Helsingborgs tingsrätt för perioden 2020-2023 med anledning av covid-19
 • Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för Båstadhem AB – Göran Håkansson (BP)
 • Fyllnadsval för ledamot i styrelsen för Båstadhem AB efter avgående Hans Ekwurtzel (L)
 • Val av ordförande i styrelsen Båstadhem AB
 • Väckt medborgarförslag – Brukarrevision av socialförvaltningen

 

Click to listen highlighted text!