Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 21 oktober

Senast ändrad: 22 okt, 2020 | Nyhet, Uncategorized

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och hålls i Grevieparken, Grevie. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Månadens person eller organisation
 • Informationsärenden:
 • A, Kommundirektör Charlotte Rosenlund-Sjövall presenterar sig
 • B, Förvaltningen informerar om smittspridningen av Covid-19
 • Delgivningar
 • Beslutslogg
 • Delårsrapport 2020-08-31 för Båstads kommun
 • Rambudget 2021 och plan 2022-2023 för Båstads kommun
 • Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
 • Årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet Medelpunkten
 • Fastställande av Båstads kommuns näringslivspolicy
 • Projektplan för fördjupad översiktsplan för Torekov
 • Upphävande av beslut om fördjupad översiktsplan för Norrviken-Kattvik
 • Fastställande av reglemente gällande Båstads kommuns arkitekturpris
 • Införande av ny taxemodell för tillsyn enligt miljöbalken mm
 • VA-taxa Båstads kommun 2021
 • Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga nämnder 2021
 • Redovisning av partistöd för 2019
 • Interpellationsdebatt – Krisberedskap
 • Väckt motion – Solceller
 • Väckt medborgarförslag – Solcellspark mellan Förslövs station och Åkagårdens golfklubb
 • Avsägelse av uppdrag – Anna Swenzohn (S)
 • Fyllnadsval för ledamot i utbildningsnämnden efter avgående Anna Swenzohn (S)

 

Click to listen highlighted text!