Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 21 november

Senast ändrad: 4 jun, 2019

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige

Mötet börjar kl. 19.00 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

De ärenden som kommer att behandlas är:

 • Justerad ersättning inom hemvård och vid utbildning
 • Förslag till nya avgifter 2019 inom Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5
 • Höjning av taxa för serveringstillstånd inom Båstads kommun
 • Översyn av Plan- och bygglovstaxa, inklusive kart- och mättaxa
 • VA-taxa Båstads kommun 2019
 • Revidering av verksamhetsområde för vatten och avlopp
 • Omfördelning i investeringsbudget VA för 2018
 • Beslut om skattesats 2019
 • Redovisning av partistöd för 2017
 • Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga nämnder 2019
 • Interpellationsdebatt – Angående kommunens roll i projekt om fossilbränslefria kommuner
 • Väckt medborgarförslag – Främja cyklandet – fler offentliga cykelpumpar
 • Väckt medborgarförslag – Kompletterande belysning vid Förslövs skola
 • Borgensåtagande – Konstgräsplan, Förslöv

Mötet följer du antingen på plats i Sessionssalen, via Radio Båstad, kommunens Facebooksida eller live på webben (länk till sändning hittar ni här).

Click to listen highlighted text!