Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 21 april

Senast ändrad: 22 apr, 2021 | Nyhet

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Under ärendet Årsredovisning 2020 för Båstads kommun har allmänheten möjlighet att ställa frågor till fullmäktige. I så fall är man välkommen till kommunhuset.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Informationsärenden:
 • Aktuella byggprojekt i Båstads kommun, samhällsbyggnadschef Roger Larsson
 • Äldre elevers utbildning i privatekonomi i Båstads kommun, skolchef Inga-Britt Henriksson och biträdande skolchef Eva Hugosson.
 • Program för tillgänglighet och delaktighet (föredragning av utvecklingsledare Jessica Arvidsson).
 • Överföring av investeringsbudget (föredragning av ekonomichef Elisabet Edner).
 • Årsredovisning 2020 för Båstads kommun (föredragning av ekonomichef Elisabet Edner).
 • Ansvarsfrihet för kommunstyrelse, utskott, nämnder och beredningar 2020.
 • Antagande av Båstad Kommunhus AB:s ägardirektiv och bolagspolicy.
 • Miljöbokslut 2020 för Båstads kommun.
 • Svar på motion – Äldreombudsman till Båstads kommun (BP).
 • Svar på motion – Solceller (BP).
 • Samråd – Regionplan för Skåne 2022-2040.
 • Interpellationsdebatt – Avsaknad av återvinningscentral och turerna i NSR.
 • Interpellationsdebatt – Fastigheterna Hamnen 3 i Torekov och Plommonet i Båstad.
 • Interpellationsdebatt – Ekonomisk information för elever från årskurs 7.
 • Avsägelse av uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden – Linnea Gunnarsson Elvertsson (C).
 • Fyllnadsval för ledamot i utbildningsnämnden efter avgående Linnea Gunnarsson Elvertsson (C).
 • Väckt medborgarförslag – Café vid Båstads tågstation.
Click to listen highlighted text!