Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 20 september

Senast ändrad: 13 sep, 2023 | Nyhet, Uncategorized

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordning
3. Beslutslogg
4. Delgivningar
A, Beslut från nämnden för överförmyndare i samverkan – Delårsrapport
B, Regionfullmäktiges sammanträdesdatum 2024
C, Protokollsutdrag VN – Redovisning av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) perioden 2023-01-01 till 2023-03-31
5. Tillförordnad kommundirektör Per Borg presenterar sig
6. Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Trafikrisker i Båstads kommun
7. Styrmodell för Båstads kommun
8. Kommunfullmäktiges mål
9. Utökad borgen för Ängelholms flygplats AB
10. Färdtjänst över regiongränsen
11. Lokalisering av nytt särskilt boende för äldre i Båstads kommun
12. Antagande av arkitekturpolicy
13. Taxa för marknadskontroll
14. Taxa för tillsyn och prövning enligt lag om åtgärder mot förorening från fartyg
15. Svar på motion – Öronmärkta pengar för arbetet mot våld i nära relation
16. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens utskott och samtliga nämnder 2024
17. Redovisning av partistöd för 2022
18. Väckt medborgarförslag – Busstrafiken i västra delen av Båstads kommun
19. Väckt medborgarförslag – Grönområden för pollinatörer i kommunen

Click to listen highlighted text!