Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 20 maj

Senast ändrad: 26 maj, 2020

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

 

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och hålls i Grevieparken i Grevie. Här klickar du för att komma till direktsändningen

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Information gällande covid-19
 • Delgivningar
 • Beslutslogg
 • Översiktsplan för Båstads kommun – Antagande
 • Förändring av investeringsbudget 2020
 • Ägargaranti Båstadhem
 • Samordningsförbundet NNV Skåne (FINSAM) – Årsredovisning och revisionsberättelse 2019
 • Strategi för övertagande av vägföreningars huvudmannaskap, Båstads kommun
 • Svar på motion – Inför giftfri policy gällande för kommunens skolor
 • Svar på motion – Mer ängsmarker
 • Väckt motion – Äldreombudsman till Båstads kommun
 • Väckt motion – Utöka dialogen i Tillväxtrådet
 • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Friskola i Torekov
 • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Skydd för personal och de äldre inom särskilt boende och inom hemtjänst från coronasmitta
Click to listen highlighted text!