Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 20 april

Senast ändrad: 21 apr, 2022 | Nyhet

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordningen
3. Månadens person eller organisation
4. Informationsärenden
Informerar om det idrott- och fritidspolitiska programmets bokslut, fritids- och fastighetschef Hans Paganus
Aktuell information om hur kriget i Ukraina påverkar Båstads kommun, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein och säkerhetschef Christofer Thorén
Information om Båstadhems verksamhet, ordförande för Båstadhems styrelse Birgitte Dahlin
5. Delgivningar
6. Beslutsloggen
7. Svar på motion – Överfartsbron i Sinarpsdalen
8. Partistöd 2023-2026
9. Överföring av Båstadhem till Båstad Kommunhus AB
10. Beslut om ny bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
11. Interpellationsdebatt till kommunstyrelsens ordförande – Avtalstrohet och upphandling
12. Väckt motion – Förbättra kollektivtrafiken på Bjäre

Click to listen highlighted text!