Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 19 december

Senast ändrad: 4 jun, 2019

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige

Mötet börjar kl. 13:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

De ärenden som kommer att behandlas är:

 • Budget 2019 och plan 2020-2021 med allmänhetens frågestund
 • Avfallstaxa 2019
 • Genomlysning av skolpeng
 • Revidering av arvodesreglemente för förtroendevalda 2019-2022
 • Revidering av regler för partistöd
 • Avveckling av demokratiberedningen
 • Optimal skolorganisation – Norra sidan
 • AV Media Skåne – Årsredovisning 2017
 • Val av ledamot och ersättare till överförmyndare i samverkan
 • Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Finsam
 • Val av ombud för dem som ej tillhör svenska kyrkan
 • Val av ledamöter till Rådslag för Kattegatts kustvattenråd
 • Val av ersättare till Förslövs bygdegårdsförening
 • Val av revisor till Förslövs bygdegårdsförening
 • Val av ledamot och ersättare till Grevie Bygdegård Idrottsparken GIK (tidigare idrottsparkskommittén Grevie GIK)
 • Val av revisor till Grevie Bygdegård Idrottsparken GIK (tidigare idrottsparkskommittén Grevie GIK)
 • Val av ledamot och ersättare till Västra Karups bygdegårdsförening
 • Val av revisor till Västra Karups bygdegårdsförening
 • Val av revisor till Stiftelsen Båstadsfontänen
 • Val av revisor till Båstads montessoriförening
 • Val av namngivningsförrättare
 • Val av borgerliga vigselförrättare
 • Val av borgerlig begravningsofficiant
 • Avsägelse av uppdrag som ersättare i Styrelsen Båstadhem – Christer Lindén (M)
 • Väckt motion – jämställt försörjningsstöd
 • Väckt motion – Förstärka regelverket kring fyrverkerier/smällare i Båstads kommun
 • Delgivningar
 • Informationspunkter

Mötet följer du antingen på plats i Sessionssalen, via Radio Båstad, kommunens Facebooksida eller live på webben (länk till sändning hittar ni här).

Click to listen highlighted text!