Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 17 oktober

Senast ändrad: 4 jun, 2019

Välkommen till mandatperiodens första kommunfullmäktige den 17 oktober.

Vid sammanträdet kommer nytt presidium att utses. Presidiet består av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande. En valberedning kommer även att utses som har till uppgift att presentera kandidater till övriga förtroendeuppdrag i kommunens politiska organisation.

Mötet börjar kl. 19.00 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

De ärenden som kommer att behandlas är:

 • Budget 2019 och plan 2020-2023
 • Val av kommunfullmäktiges valberedning 2018-2022
 • Val av ordförande i kommunfullmäktiges valberedning 2018-2022
 • Val av vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning
 • Val av kommunfullmäktiges ordförande
 • Val av kommunfullmäktiges första vice ordförande
 • Val av kommunfullmäktiges andre vice ordförande
 • Budgetuppföljning tertial 2, 2018
 • Inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för del av Öllövsstrand
 • Optionsavtal för del av Hemmeslöv
 • Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

Mötet följer du antingen på plats i Sessionssalen, via Radio Båstad, kommunens Facebooksida eller live på webben (länk till sändning hittar ni här).

Click to listen highlighted text!