Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 17 november

Senast ändrad: 18 nov, 2021 | Nyhet

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Under ärendet Rambudget 2022 och plan 2023-2024har allmänheten rätt att ställa frågor. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 1. Val av justeringspersoner
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Månadens person eller organisation
 4. Beslutslogg
 5. Rambudget 2022 och plan 2023-2024
 6. Revidering av arvodesreglementet
 7. Avfallstaxa 2022
 8. Svar på motion från Centerpartiet – Knyta samman vandringsleder
 9. Förslag till nya avgifter 2022 inom Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5
 10. Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden – Christer de la Motte (M)
 11. Fyllnadsval för ersättare i socialnämnden – Vakant plats (M)
 12. Väckt medborgarförslag – Storm- och vindsäker badstege/trappa
 13. Väckt medborgarförslag – Hjärtstartare på platser med bemanning dygnet runt
Click to listen highlighted text!