Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 17 maj

Senast ändrad: 10 maj, 2023 | Nyhet, Uncategorized

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordning
3. Beslutslogg
4. Delgivningar
5. Information från miljö- och byggnadsnämndens ordförande Rustan Svensson om dess verksamhet
6. Interpellationsdebatt – Kommunens hantering av konsekvenser av klimatförändringar och sinande resurser
7. Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022 – AV Media Skåne
8. Ansvarsfrihet för samordningsförbundet NNV Skåne – FINSAM för 2022
9. Revidering av kommunikationspolicy
10. Väckt motion – Skolböcker (SD)
11. Fyllnadsval som ersättare i kustvattenkommittén – Vakant plats för (S)

Click to listen highlighted text!