Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 17 februari

Senast ändrad: 18 feb, 2021 | Nyhet

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Information om Båstad Turism och Näringslivs verksamhet 2020, Karin Bengtsson
 • Delgivningar
 • Beslutslogg
 • Budgetprocess för budget 2022 och plan 2023-2026
 • Verkställande av kommunfullmäktiges beslut – Revidering av kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning till följd av avskaffande av förhandlingsutskottet
 • Val av ledamöter och ersättare till Socialnämnden
 • Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande till Socialnämnden
 • Val av 2:e vice ordförande till Utbildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Miljö- och byggnadsnämnden
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Överdödligheten i Båstads kommun
 • Fyllnadsval för ersättare i Kommunstyrelsen – Vakant plats (BP)
 • Fyllnadsval för ersättare i Myndighetsnämnden – Vakant plats (BP)
 • Fyllnadsval för ledamot i Fullmäktige Bjäre Kraft – Vakant plats (BP)

Skriv en bildtext här.

Click to listen highlighted text!