Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 mars

Senast ändrad: 17 mar, 2022 | Nyhet, Uncategorized

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordningen
3. Månadens person eller organisation
4. Informationsärenden
A, Familjen Helsingborg årsbokslut, Familjen Helsingborgs sekretariatchef Johan Lindberg
B, Aktuell information om hur kriget i Ukraina påverkar Båstads kommun, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein
C, Utbildningsnämndens verksamhet, utbildningsnämndens ordförande
5. Fråga till utbildningsnämndens ordförande – Rektors beslut om busskort
6. Delgivningar – Föredragning av fastighets- och fritidschef Hans Paganus
7. Beslutsloggen
8. Interpellationsdebatt – Miljötaxan med årsavgift för djurhållare med mer än 10 djurenheter
9. Svar på motion – Möjliggöra för pensionärer i Östra Karup och Västra Karup att få äta på skola eller äldreboende
10. Utbetalning av partistöd 2022
11. Väckt medborgarförslag – Åtgärder på Norra Vägen i Hemmeslöv
12. Väckt medborgarförslag – Hundrastgård i Förslöv
13. Väckt medborgarförslag – Bygga fastigheter på Idrotten 4 i Båstad
14. Tillstyrkan som vigselförrättare
15. Väckt interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Avtalstrohet och upphandling
16. Fråga till socialnämndens ordförande – Våld i nära relationer
17. Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Cykelbana Båstad- Kattvik
18. Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Skyddsrum
19. Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Kommunens förberedelser gällande flyktingsituationen i Ukraina
20. Avsägelse av politiska uppdrag – Helena Uhrberg (M)
21. Fyllnadsval för ledamot i socialnämnden – Vakant plats (M)
22. Fyllnadsval för nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt – Vakant plats (M)

Click to listen highlighted text!