Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 juni

Senast ändrad: 23 jun, 2021 | Nyhet

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Information
  A, Haga Park, enhetschef på Haga Park Annika Muller-Hansen och socialchef Christin Johansson

  B, Flygplatsen i Ängelholm, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein

  C, Coronasituationen, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein

 • Delgivningar
 • Beslutslogg
 • Begäran om ställningstagande om investering Hålarp 4:197 samt kommunal borgen
 • Antagande av Fritids- och idrottspolitiskt program för Båstads kommun 2021 – 2025
 • Policy för motverkan av korruption – mutor, jäv och oegentligheter
 • Ansvarsfrihet samordningsförbundet NNW Skåne – FINSAM
 • Årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet Medelpunkten samt revisionsberättelse och granskningsrapport
 • Väckt interpellation – Kommunens framtida klimatarbete kopplat till Bjäre Klimatkonsortiums rapport (MP)
Click to listen highlighted text!