Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 februari

Senast ändrad: 28 feb, 2022 | Nyhet

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas i fysisk form i sessionssalen, kommunhuset i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordningen
3. Månadens person eller organisation
4. Informationsärenden
A, Lägesrapport om coronavirusets smittspridning, säkerhetschef Christofer Thorén
B, Om den politiska organisationen, kanslichef Olof Nilsson
5. Delgivningar
6. Beslutslogg
7. Fråga till utbildningsnämndens ordförande – Rektors beslut om busskort
8. Antagande av näringslivsstrategi för Båstads kommun 2022-2027
9. Förslag på revidering av kommunrevisionens reglemente
10. Interpellation – Fastigheterna Hamnen 3 och Plommonet
11. Interpellation – Lokalen Vången för sociala aktiviteter
12. Väckt motion – Uppmärksamma Matilda (Tillie) Andersson
13. Väckt motion – Vandringsleder Hovs Hallar
14. Väckt motion – Generation Pep
15. Väckt medborgarförslag – Hundrastgård i Västra Karup
16. Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen – Joakim Gräbner (SD)
17. Fyllnadsval för ersättare i kommunstyrelsen – Vakant plats (SD)
18. Väckt medborgarförslag – Gratis mensskydd till elever i Båstads kommun
19. Väckt interpellation – Miljötaxan med årsavgift för djurhållare med mer än 10 djurenheter

Click to listen highlighted text!