Click to listen highlighted text!

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:00 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Informationsärende – Skriftlig information gällande smittspridningen av Covid-19 ges av säkerhetschef Christofer Thorén.
 • Delgivningar
 • Beslutslogg
 • Samordnad fastighetsförvaltning och inrättande av bolagskoncern för Båstads kommun
 • Fastställande av besöksnärings- och evenemangsstrategi
 • Översyn av den politiska organisationen i Båstads kommun
 • Avfallstaxa 2021
 • Revidering av ägardirektiv för Nordvästra Skånes Renhållnings AB
 • Omfördelning och utökning av investeringsbudget VA för 2021
 • Hemställan från AV Media Skåne – Antagande av tre nya medlemmar samt godkännande av ny förbundsordning
 • Förslag till nya avgifter 2021 inom Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5
 • Policy för representation och gåvor
 • Revidering av Båstads kommuns biblioteksplan
 • Svar på motion från Bjärepartiet – Mäta temperaturen på personalen på vårdboendena
 • Väckt medborgarförslag – Eldning av trädgårdsavfall
Click to listen highlighted text!