Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 15 juni

Senast ändrad: 8 jun, 2022 | Nyhet, Uncategorized

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordningen
3. Månadens person eller organisation
4. Informationsärenden
A, Prisutdelning av årets arbetsplats, Philipp Seuffer
B, Aktuell information om hur kriget i Ukraina påverkar Båstads kommun, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein och säkerhetschef Christofer Thorén
C, Flygplatsen, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein
5. Delgivningar
6. Beslutsloggen
7. Behov av att tidigarelägga samt utöka tillbyggnaden på Östra Karups skola
8. Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 – AV Media Skåne
9. Utökad ramborgen för Båstadhem AB
10. Utvärdering av de reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifterna samt förslag gällande tillägg avseende 3 § mom 3
11. Svar på motion – Tillagningskök Haga Park
12. Utredning av att möjliggöra för pensionärer i Östra Karup eller Västra Karup att äta på skola eller äldreboende
13. Svar på motion – Inrätta ett klimatråd i nordvästra Skåne
14. Ny politisk organisation med anledning av justeringar inom vård och omsorg/IFO mm
15. Förslag till inrättande av nya utskott i kommunstyrelsen
16. Förslag till ersättning för kommunala bolag
17. Interpellationsdebatt – Kommunens arbete med hållbarhetsfrågor
18. Avsägelse av politiska uppdrag – Sebastian Gustafsson-Persson (SD)
19. Fyllnadsval av ersättare i vård- och omsorgsnämnden – Vakant plats (SD)

Click to listen highlighted text!