Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 15 december

Senast ändrad: 16 dec, 2021 | Nyhet

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och kommer hållas digitalt. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

  • Revidering av taxa för tillsyn enligt miljöbalken.
  • Arbetsgivarpolicy för Båstads kommun.
  • Interpellationsdebatt – Minskning av den biologiska mångfalden.
  • Interpellationsdebatt – Ökande mängden ljusföroreningar.
  • Avsägelse av uppdrag som 2:e vice ordförande för vård- och omsorgsnämnden – Marianne Eriksson Mjöberg (BP).
  • Fyllnadsval för 2:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden – Vakant plats (BP).
  • Väckt medborgarförslag – Återvinningsplats för trädgårdsavfall i Grevie.
Click to listen highlighted text!