Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 13 november

Senast ändrad: 6 nov, 2023 | Nyhet, Uncategorized

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordning
3. Beslutslogg
4. Delgivningar
A. Beslut från Länsstyrelsen – Efterträdarval efter avgående Nils Perlhagen
B, Protokollsutdrag VN – Redovisning av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) perioden 2023-04-01 till 2023-06-30
5. Interpellationsdebatt – Båstad behöver en egen återvinningsanläggning
6. Interpellationsdebatt – Avfallsanläggning i Grevie
7. Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Värmestugor
8. Utvärdering – Möjliggöra för pensionärer att äta lunch på Bjäre Skola och Akademi Båstad
9. Alternativ för Måltidsklubben att vara på
10. Svar på motion – Förenkling av regelverk för solceller
11. Svar på motion – SFI-kör i samarbete mellan kulturskolan, ungdomsgårdarna och SFI
12. Antagande av cykelstrategi och cykelplan för Båstads kommun 2035
13. Godkännande av bildandet av det utvidgade Samordningsförbundet NNV Skåne
14. Avfallstaxa 2024
15. VA-taxa 2024
16. Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet inom livsmedelslagstiftningens område
17. Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter
18. Nya avgifter 2024 inom Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5
19. Väckt medborgarförslag – Gång- och cykelväg mellan Grevie och Västra Karup

Click to listen highlighted text!