Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige 29 januari

Senast ändrad: 31 jan, 2020

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Månadens person eller organisation
 • Informationsärenden:

       A, Christin Johansson, ny vård- och omsorgschef, presenterar sig.
       B, Thomas Nerd och Johan Olsson Swanstein informerar om det uppföljningsarbete som gjorts inom Individ och Familj.
       C, Katarina Thorstensson informerar om Drivkraft.
       D, Johan Peterson informerar om enkäten ”Utvärdering av kommunfullmäktiges arbete”.

 

 • Delgivningar
 • Beslutslogg
 • Fråga till utbildningsnämndens ordförande – Kommunens personalrekryteringar
 • Fråga till utbildningsnämndens ordförande – Utbildningsnämndens budget
 • Fördjupad utredning kring grundskolestrukturen på norra sidan av Båstads kommun 2020-2028
 • Avfallstaxa 2020
 • Svar på motion – Översyn av regelverk för föreningsbidrag
 • Svar på motion – Kulturgaranti till alla elever
 • Svar på motion – Jämställt försörjningsstöd
 • Svar på motion – Översyn av regler och avgifter för lån av kommunägda lokaler
 • Svar på motion – Framtagande av handlingsplan för utbyggnad och upprustning av idrottshallar
 • Fyllnadsval av ersättare i myndighetsnämnden – Vakant plats (BP)
 • Fyllnadsval av ersättare i myndighetsnämnden – Vakant plats (S)
 • Fyllnadsval av ersättare i kustvattenkommittén – Vakant plats (S)
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Tillfällig återvinningscentral i kommunen
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Husbilsparkeringen på Prästliden
 • Interpellation till utbildningsnämndens ordförande – Kommunanställningar samt ersättningar till familjehem
Click to listen highlighted text!