Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige 20 november

Senast ändrad: 20 nov, 2019

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Mötet börjar kl. 17:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad.
Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Månadens person eller organisation
 • Delgivningar
 • Beslutslogg
 • Budget 2020 och plan 2021-2022 – Innan detta ärende behandlas har allmänheten rätt att ställa frågor till de förtroendevalda
 • Samordningsförbundet NNV Skåne – Årsredovisning och revisionsberättelse för 2018
 • Renhållningsordning med tillhörande avfallsplan – Antagande
 • Revidering av verksamhetsområden för vatten och avlopp
 • VA-taxor 2020
 • Förslag till nya avgifter 2020 inom Vård och omsorg enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 8 § 5
 • Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
 • Reglemente för ungdomsråd – Revidering
 • Reglemente för kulturråd – Antagande
 • Redovisning av partistöd för 2018
 • Avsägelse av uppdrag – Kjell Stridh (BP)
 • Fyllnadsval av ledamot i myndighetsnämnden efter avgående Kjell Stridh (BP)
 • Fyllnadsval av ersättare i myndighetsnämnden – Vakant plats (BP)
Click to listen highlighted text!