Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige 18 december

Senast ändrad: 19 dec, 2019

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Mötet börjar kl. 17:30 och hålls som vanligt i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 • Val av justeringspersoner
 • Godkännande av dagordningen
 • Månadens person eller organisation
 • Delgivningar
 • Beslutslogg
 • Detaljplan för del av Båstad 109:2 (Båstads hamn) – Beslut om antagande
 • Redovisning av partistöd för 2018
 • Reglemente för ungdomsråd – Revidering
 • Svar på motion – Införa en kurtaxa
 • Svar på motion – Hållbar handelspolicy för Båstads kommun
 • Svar på motion – Inrättande av välbefinnanderåd
 • Svar på motion – Jouröppen vårdcentral dygnet runt i Båstads kommun
 • Svar på motion – Småföretagarhotell
 • Svar på motion – Broddar till alla 65 år och äldre
 • Svar på medborgarförslag – Tillskapande av trygghetsboende eller motsvarande i Västra Karup
 • Svar på medborgarförslag – Stöttning med kollektivtrafik till Apelrydsskolans elever och personal
 • Svar på medborgarförslag – Farthinder utmed Järnvägsgatan i Grevie
 • Svar på medborgarförslag – Parkeringsplatser på Ydrehall i Torekov
 • Väckt motion – Äldrehälsovårdsprogram
 • Väckt motion – Tillsättande av en socialnämnd
 • Väckt motion – Ersätta skolpengen med en rambudget
 • Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande eller kommunstyrelsens ordförande – Nedläggningen av Café Sol
 • Fråga till kommunfullmäktiges presidium – Månadens person
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Tjänsten som biträdande kommundirektör
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Individ och familjs ekonomi
 • Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Anställningar inom Individ och familj
Click to listen highlighted text!