Click to listen highlighted text!

Del av banvallen stängs när bro ska rivas

Senast ändrad: 8 jul, 2021 | Nyhet

I veckan kommer banvallen mellan Nötte backar och Grevie vara avstängd. Anledningen är att man ska riva bron i Salomonhög. Efter en inspektion har det konstaterats att bron har allvarliga skador på bärande element. Skadorna är så pass omfattande att det inte går att göra några reparationer som återställer bärigheten och konstruktionen är i så dåligt skick att man av säkerhetsskäl inte kan avvakta med en rivning.

Så fort rivningsarbetet är klart kommer sträckan mellan Nötte backar och Grevie att öppnas igen.

Uppdatering 8 juli 2021 klockan 08.30.

Nu är sträckan mellan Nötte backar och Grevie öppen på banvallen igen. Delen stängdes av under tisdagen och onsdagen med anledning av att bron i Salomonhög skulle rivas. Arbetet med att riva bron blev klart sent i onsdags kväll och banvallen har återigen öppnats. Städning och röjning kommer att pågå under torsdagen men det går att passera förbi under tiden städningen sker.  

Click to listen highlighted text!