Click to listen highlighted text!

Nu är anmälan till simskolan öppen

Nu är anmälan till simskolan öppen

Sommarens simskola på Malenbadet i Båstad är nu öppen för anmälan.  Simskolan pågår under 10 dagar och erbjuds under perioder 28 juni-9 juli, 12-23 juli samt 26 juli-6 augusti.  Nytt för i år är crawlkurser för både vuxna samt barn och ungdomar.

Mer information och anmälan

Vill du hjälpa oss att hjälpa människor från Ukraina?

Vill du hjälpa oss att hjälpa människor från Ukraina?

Just nu förbereder vi oss på bred front för att kunna ta emot de ukrainska flyktingarna på ett bra sätt. Många har hört av sig till kommunen för att de vill hjälpa till. Nu söker vi volontärer till kommunens akutboende i Torekov.

Är du intresserad av att hjälpa oss att hjälpa människor från Ukraina? Det kan till exempel handla om att under några timmar ge medmänskligt stöd, spela ett spel eller gå en promenad tillsammans med någon. Genom att vara volontär gör du en viktig insats för andra människor utan att få betalt för uppdraget.

Alla volontärer måste kunna visa upp utdrag ur belastningsregistret. Utdrag hämtar du på polisens webbplats.

Skicka din intresseanmälan till civilsamhalle@bastad.se Ange ditt namn, boendeort samt telefonnummer. Du måste även intyga att du har begärt ut ett utdrag ur belastningsregistret.

Det går också bra att kontakta kommunen via kundcenter.  

Informationsträff

Vi kommer att hålla en informationsträff för alla som är intresserade av att hjälpa till som volontärer.

NÄR: Fredagen den 1 april, klockan 13.00.
VAR: Kommunhuset, Vångavägen 2  i Båstad.

Vi söker även boendevärdar för anställning.  Här kan du läsa mer och ansöka om tjänsten.

Kommunens ansvar när det gäller flyktingmottagandet

Kommunens ansvar när det gäller flyktingmottagandet

Migrationsverket har bett kommunerna om hjälp med sängplatser åt flyktingar. Båstads kommun förbereder nu för att ta emot flyktingar. Det handlar till exempel om att ta fram evakueringsboenden samt bereda plats för barn och ungdomar på förskolor och skolor.

Många undrar vem som ansvarar för vad när det gäller flyktingmottagandet. Här har vi samlat frågor och svar som kan vara bra att ta del av.

Vad är kommunens roll i nuläget?

Det är viktigt att betona att det är Migrationsverket som ansvarar för stödet till flyktingarna som kommer från Ukraina, det gäller både ekonomiskt stöd och hjälp med boende. Det gäller samtliga flyktingar och asylsökande i Sverige. Undantaget är ensamkommande barn. De ansvarar vi som kommun för. Vi har också ett ansvar att tillhandahålla skolgång och där har vi en god kapacitet när det gäller skolplatser.

Vi vill ta vårt ansvar och för en löpande dialog med Migrationsverket och Länsstyrelsen och bistår med resurser utifrån förmåga och kapacitet. Vi ställer i ordning de lokaler som kommunen har till sitt förfogande gällande akutboenden för att lösa det akuta behovet här och nu och det är ett arbete som sker i samarbete mellan våra verksamhetsområden.

Allt fler flyktingar kommer till Sverige

Migrationsverket ser en ökning av antalet ukrainska flyktingar som kommer till Sverige och behöver boende. Myndigheten har därför bett samtliga kommuner om hjälp med så kallade evakueringsplatser. Det är en typ av tillfälliga bostäder för flyktingar och innefattar sängplatser i exempelvis idrottshallar, gymnastiksalar och lägergårdar.

Vi vill och ska självklart hjälpa till med att ta fram evakueringsplatser till Migrationsverket. Kommunen har svarat Migrationsverket att vi har möjlighet att ställa i ordning cirka 45 evakueringsplatser inom kort. Vi har även tillsatt en samordningsgrupp som arbetar med all förberedelse inför ett flyktingmottagande.

Vad är kommunens ansvar när det gäller barn på flykt?

Kommunen har ett ansvar för ensamkommande barn samt att erbjuda skolgång. Det finns en god kapacitet med skolplatser i kommunen. Vi jobbar nära andra myndigheter i frågan, och följer utvecklingen och prognoserna noggrant.

Har kommunen aktiverat någon krisgrupp som jobbar med dessa frågor?

Ja. Kommunen har aktiverat en samordningsgrupp som arbetar med all förberedelse inför ett eventuellt flyktingmottagande.

 

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 mars

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 16 mars

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordningen
3. Månadens person eller organisation
4. Informationsärenden
A, Familjen Helsingborg årsbokslut, Familjen Helsingborgs sekretariatchef Johan Lindberg
B, Aktuell information om hur kriget i Ukraina påverkar Båstads kommun, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein
C, Utbildningsnämndens verksamhet, utbildningsnämndens ordförande
5. Fråga till utbildningsnämndens ordförande – Rektors beslut om busskort
6. Delgivningar – Föredragning av fastighets- och fritidschef Hans Paganus
7. Beslutsloggen
8. Interpellationsdebatt – Miljötaxan med årsavgift för djurhållare med mer än 10 djurenheter
9. Svar på motion – Möjliggöra för pensionärer i Östra Karup och Västra Karup att få äta på skola eller äldreboende
10. Utbetalning av partistöd 2022
11. Väckt medborgarförslag – Åtgärder på Norra Vägen i Hemmeslöv
12. Väckt medborgarförslag – Hundrastgård i Förslöv
13. Väckt medborgarförslag – Bygga fastigheter på Idrotten 4 i Båstad
14. Tillstyrkan som vigselförrättare
15. Väckt interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Avtalstrohet och upphandling
16. Fråga till socialnämndens ordförande – Våld i nära relationer
17. Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Cykelbana Båstad- Kattvik
18. Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Skyddsrum
19. Fråga till kommunstyrelsens ordförande – Kommunens förberedelser gällande flyktingsituationen i Ukraina
20. Avsägelse av politiska uppdrag – Helena Uhrberg (M)
21. Fyllnadsval för ledamot i socialnämnden – Vakant plats (M)
22. Fyllnadsval för nämndeman vid Helsingborgs Tingsrätt – Vakant plats (M)

Startsida

Sök på bastad.se

Aktuellt och nyheter

Snart får elever och förskolebarn flytta in i Bjäre skola

Snart får elever och förskolebarn flytta in i Bjäre skola

Nu börjar nedräkningen. Om bara några veckor är det äntligen dags för förskolebarn, elever, lärare och skolpersonal från Västra ...
Kommunen satsar på förebyggande hälsosatsningar för äldre

Kommunen satsar på förebyggande hälsosatsningar för äldre

Vid tre tillfällen i september och oktober bjuder vi in dig som bor i kommunen till dialogmöten i Torekov, Båstad och Förslöv. ...
Efter valet – detta händer i kommunen

Efter valet – detta händer i kommunen

Det preliminära valresultatet visar på följande mandatfördelning i Båstads kommun. ...
Måltidsklubben ska öka måltidsglädjen bland seniorer

Måltidsklubben ska öka måltidsglädjen bland seniorer

Måltidsklubben möjliggör för seniorer 65+ att äta lunch på Akademi Båstad Gymnasium. ...

Se kommunfullmäktige direkt på webben

Varje månad är det kommunfullmäktige och du kan följa mötena direkt.

Upptäck Båstad och Bjärehalvön

Båstad Turism & Näringsliv tipsar om saker som händer under hela året i Båstads kommun på bastad.com.

Företagslots – för ett bra företagsklimat

Företagslotsen är en funktion till för att hjälpa dig som företagare att förverkliga dina utvecklingsplaner. Ska du starta eller utveckla en verksamhet som berör flera olika kommunala myndigheter? Eller en verksamhet som kräver flera tillstånd, exempelvis bygglov och serveringstillstånd? Då erbjuder Båstads kommun företagslots. Det är en kostnadsfri tjänst med syftet att göra det enklare att starta och driva företag i Båstads kommun.

Click to listen highlighted text!