Click to listen highlighted text!

Underrättelse om samråd – del av Hemmeslöv 5:14 m fl, Tuvelyckan etapp 2, område B och C i Hemmeslöv

Underrättelse om samråd – del av Hemmeslöv 5:14 m fl, Tuvelyckan etapp 2, område B och C i Hemmeslöv

Detaljplanen finns utställd för granskning under tiden 26 augusti till 5 oktober 2022.

Syftet med planförslaget är att skapa en så kallad blandstad genom en uppbruten kvartersstad med intima och trevliga gaturum i ett kollektivtrafiknära läge. Planförslaget möjliggör såväl bostäder, centrumverksamhet, vård, förskola, parkering samt parkområden för rekreation och dagvattenhantering. Nya gator och gång- och cykelvägar kommer att anläggas inom planområdet.

Här kan du läsa detaljplanen

Öppet hus på Kulturskolan

Öppet hus på Kulturskolan

På torsdag är det dags för öppet hus på Kulturskolan. Lyssna på livemusik, lär dig mer om Kulturskolan och prova på vårt utbud. Passa också på att gå vår tipspromenad med chans att vinna ett fint pris.

Kulturskolan i Båstads kommun är till för alla mellan 6-19 år som vill lära sig spela instrument, sjunga, spela teater, dansa eller utveckla sin konstnärliga ådra!

Välkommen på torsdag 25 augusti klockan 18.00–19.30 på Bokesliden 20.

Läs mer om Kulturskolan

 

Tips för att hålla det svalt inomhus i sommar

Tips för att hålla det svalt inomhus i sommar

Sommaren bjuder på varmt väder och när den slår till är det viktigt för hälsan att hitta svala platser att vila på. Här får du några tips från energi- och klimatrådgivaren för att hålla det svalt inomhus.

Varningar för höga temperaturer utfärdas åter igen av SMHIs värmevarning i stora delar av landet. Det är fortsatt varmt även efter regn och den höga luftfuktigheten förvärrar. Därför vill våra energi- och klimatrådgivare tipsa om hur du kan göra för att hålla det svalt inomhus.

Skärma av

Bästa effekt är alltid att solinstrålning inte kommer in genom fönstret. Avskärmning utomhus som exempelvis med markiser är mest effektivt, men även persienner och gardiner inomhus hjälper till.
Kyltrix: Använd skuggplast eller annan självhäftande film, som kan tas bort, på utsidan av fönstret.

Vädra och dra nytta av frikyla

Håll stängt ut är det är varmt på dagen. När det är svalare ute om kvällen, öppna upp och släpp in sval luft. Man får även en svalkande känsla om det är sommarbris ute. Då kan man öppna upp så snart det är lika varmt inne som ute. Finns en svalare sida, börja med den och skaffa sedan tvärdrag. Har huset en källare håller den sig svalare längre. Det är en bra plats för ett sommarsovrum.
Kyltrix: Sov på golvet. Det är alltid lite svalare.

Fläkt

Fläkten gör inte luften svalare, men kan kännas behaglig svalkande och kan hjälpa till att dra in sval luft om kvällen. Men så fort den inte behövs, dra ur kontakten för ökad säkerhet.
Kyltrix: Kombinera kylklampar med fläkt. Placera klamparna framför fläkten så kyls luften ned något.

Stäng av värme och prylar som inte används

Det kan vara element eller golvvärme som står på, belysning eller spillvärme från prylar som inte används, ex datorer och skärmar. Dra ur kontakten så är du helt säker.

Autoläge på luft/luft-värmepumpen?

Om man använder komfortkyla med sin värmepump, kolla så den inte står i autoläge utan endast för att kyla. Och var extra noga med att rengöra filtren när fläkten går kontinuerligt.

Har du skaffat värmepumpen för att spara energi och pengar, tänk på att komfortkylan äter upp besparingen. Använd frikyla så långt det går!

Energimärkning på prylar som kyler

Hur energismarta prylarna är kan du se på energimärkningen när du handlar. Mest effektiva valet är A och det finns portabla luftkonditioneringsapparater som håller måttet. De portabla som är vattenkylda har inte märkning.

Kyla med fukt

Luftkonditionering som kyler med vatten är inte anpassade för svenska varma dagar med hög luftfuktighet. Det är avdunstningen som kyler och den fungerar bäst när det är torrt ute. Med torr hetta kan fukt kyla.
Kyltrix: Är det torr värme, sänk frikylan lite till genom att placera fuktigt tyg i fönsterdraget.

 

Vill du veta mer, få personligt anpassade råd eller har andra frågor om energi som exempelvis solceller, kontakta kommunen så får du hjälp! Kostnadsfri och oberoende rådgivning.

Biblioteket får bidrag för satsning på nationella minoriteter

Biblioteket får bidrag för satsning på nationella minoriteter

Båstads bibliotek har beviljats bidrag på 300 000 kronor från Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek. Bidraget ska användas för att utveckla bibliotekets arbete med att främja och synliggöra de nationella minoriteterna och nationella minoritetsspråken.

Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att stärka och öka tillgängligheten till folkbiblioteksverksamhet i Sverige. Syftet med bidraget är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteket i hela landet.

– Vi är väldigt glada för bidraget! Vi planerar kompetensutveckling av bibliotekets personal samt satsningar på litteratur, kultur och kunskapsförmedling inom ämnet, säger Jenny Åhrlin, tillförordnad bibliotekschef i Båstads kommun.

Sveriges fem nationella minoriteter är samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer, och judar. De nationella minoritetsspråken är samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

Natur- och vattenvårdsåtgärder i Dala/Sinarpsdalen

Natur- och vattenvårdsåtgärder i Dala/Sinarpsdalen

Under sommaren och hösten 2022 genomför Båstads kommun natur- och vattenvårdsåtgärder i nedre delen av Sinarpsdalen. Arbetet påbörjas under juli månad med röjning av sly och yngre träd. Därefter kommer markarbetena att påbörjas för att bland annat återskapa en slingrande bäck.

 Som en del av projektet kommer även vandringsleden att få en ny sträckning. Arbetena beräknas vara färdigställda i början av hösten 2022.

­­–­ Nu genomför vi ett större projekt som kommer att vara värdefullt för miljön och ur naturvårdssynpunkt. Åtgärderna kommer också att bidra till att flödet nedströms genom Båstad jämnas ut. Jag vill rikta ett stort tack till de markägare som ställt sig positiva till detta projekt, säger Ingemar Lundström, projekt och utredningsingenjör i Båstads kommun.

Läs mer om projektet Natur- och vattenvårdsåtgärder i Dala/Sinarpsdalen

Eventuella felaktigheter i avgiftsbeslutet försenar fakturan från vård och omsorg

Eventuella felaktigheter i avgiftsbeslutet försenar fakturan från vård och omsorg

Vård och omsorg har uppmärksammat ett problem som kan ha påverkat ditt avgiftsbeslut. Ditt beslut om avgift kan vara felaktigt och kan komma att ändras. Till följd av problemet kommer din faktura för vård- och omsorgsavgiften skickas senare än vanligt.

Vård och omsorg bytte verksamhetssystem 2022. I samband med detta har vi uppmärksammat vissa problem med tidrapporteringen som ligger till grund för vård- och omsorgsavgiften. Det innebär att du kan ha fått ett felaktigt avgiftsbeslut och att det kan komma att ändras.

Till följd av detta skickas fakturorna ut senare än vanligt. Fakturan innehåller enbart avgift avseende trygghetslarm, matdistribution, hemsjukvårdsavgift och hjälpmedelsabonnemang. Fakturan avseende hemtjänstinsatser kommer senare.

– Vi beklagar det inträffade och hoppas att du har överseende med det. Nu är vi tacksamma om du inväntar vidare besked gällande avgiften. Just nu fokuserar vi på att kontroller att alla uppgifter är korrekta och återkommer när vi har korrekta uppgifter till underlaget för din faktura, säger Christin Johansson, socialchef i Båstads kommun.

Alla vård- och omsorgstagare med hemtjänstinsatser ska få ett brev hemskickat till sig med denna information.

Click to listen highlighted text!