Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 15 juni

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 15 juni

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige! Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

1. Val av justeringspersoner
2. Godkännande av dagordningen
3. Månadens person eller organisation
4. Informationsärenden
A, Prisutdelning av årets arbetsplats, Philipp Seuffer
B, Aktuell information om hur kriget i Ukraina påverkar Båstads kommun, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein och säkerhetschef Christofer Thorén
C, Flygplatsen, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein
5. Delgivningar
6. Beslutsloggen
7. Behov av att tidigarelägga samt utöka tillbyggnaden på Östra Karups skola
8. Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 – AV Media Skåne
9. Utökad ramborgen för Båstadhem AB
10. Utvärdering av de reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifterna samt förslag gällande tillägg avseende 3 § mom 3
11. Svar på motion – Tillagningskök Haga Park
12. Utredning av att möjliggöra för pensionärer i Östra Karup eller Västra Karup att äta på skola eller äldreboende
13. Svar på motion – Inrätta ett klimatråd i nordvästra Skåne
14. Ny politisk organisation med anledning av justeringar inom vård och omsorg/IFO mm
15. Förslag till inrättande av nya utskott i kommunstyrelsen
16. Förslag till ersättning för kommunala bolag
17. Interpellationsdebatt – Kommunens arbete med hållbarhetsfrågor
18. Avsägelse av politiska uppdrag – Sebastian Gustafsson-Persson (SD)
19. Fyllnadsval av ersättare i vård- och omsorgsnämnden – Vakant plats (SD)

Underrättelse om granskning – Hemmeslöv 5:9 (f.d. 6:2) i Hemmeslöv, Petersberg

Underrättelse om granskning – Hemmeslöv 5:9 (f.d. 6:2) i Hemmeslöv, Petersberg

Detaljplan för Hemmeslöv 5:9 (fd 6:2) i Hemmeslöv, Petersberg är nu utställd för granskning under tiden 2022-05-10 till och med 2022-06-28.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra stationsnära exploatering av blandad bebyggelse i form av centrumverksamheter, parkering, bostäder, skola, vårdboende samt befästa naturmark längs Stensån och intill Hemmeslövssjön inom planområdet.

Mer information om detaljplanen

De får pris för Årets eldsjäl och Nolatopris

De får pris för Årets eldsjäl och Nolatopris

Varje år delas priserna Årets eldsjäl (tidigare ungdomsledarpriset) och Nolatopriset ut i Båstads kommun till framstående eldsjälar respektive bästa idrottsprestation. Det är nu klart att priset för Årets eldsjäl går till Inga Olsson från Förslövs IF och Greger Jinnemo från Grevie GIK. Årets Nolatopris går till tennisspelaren Vincent Almroth från Båstads Tennissällskap.

Priserna delas ut i samband med den årliga Näringslivsfesten i maj.

Årets eldsjäl

Årets eldsjäl är ett pris som delas ut till eldsjälar i Båstads kommun som lagt ner ett mångårigt och framgångsrikt arbete för att främja barn och ungdomars utveckling. Priset består av ett stipendium på 10 000 kronor per pristagare.

Årets pristagare av Årets eldsjäl är Inga Olsson från Förslövs IF och Greger Jinnemo från Grevie GIK som får priset med beskrivningarna och motiveringarna:

”Inga Olsson är en av de eldsjälar som år från år lägger ner väldigt mycket av sin tid för att säkerställa att ideella idrottsföreningar kan fortsätta sin kärnverksamhet. Inga har under många år varit en engagerad ledare, suttit i styrelsen som kassör, men i praktiken även fungerat som kanslist för Förslövs IFs verksamhet. Hon har under många år koordinerat driften av fotbollsanläggningen i Förslöv och är en klar drivkraft för alla de initiativ och projekt som krävs för att föreningen ska hålla sin anläggning i toppklass. En stor del av allt det arbete hon lägger ner har varit för att underlätta och förenkla för andra ledare att bedriva föreningens verksamhet. Det är personer som Inga som gör att den ideella föreningsverksamheten kan fungera och att barn och unga får möjlighet till en meningsfull sysselsättning. Inga Olsson personifierar Förslövs IF och hennes mångåriga insats är väl värd att uppmärksamma.”

”Greger Jinnemo har sedan 1985 varit ledamot i Grevie GIKs styrelse. Han kom i kontakt med föreningen tack vare sin hustru Vanja som spelade i damlaget, fångades upp av valberedningen och valdes in som ledamot i Grevie GIKs styrelse vid årsmöte i december 1985. Året därefter tog Greger över rollen som kassör i föreningen och har alltså i över 35 år (!) skött Grevie GIKs ekonomi på ett fantastiskt sätt så att ”munnen alltid rättats efter matsäcken”. Greger är en centralfigur i verksamheten och är med sitt stora Grevie-hjärta och sin integritet en ovärderlig kugge i föreningen. På Grevies hemmamatcher i fotboll ser Greger bland annat till att både kiosk och entré har nödvändiga kassor och oftast är det han själv som är speaker. En starkt bidragande orsak till att Grevie GIK kan ha en välskött anläggning och bedriva verksamhet från barngymnastik och ungdomsidrott till senioraktiviteter är att det finns eldsjälar som Greger, som år ut och år in arbetar tillsammans ideellt för föreningen”.

Nolatopriset

Nolatopriset delas ut för bästa idrottsprestation eller till framstående föreningsledare i Båstads kommun. Syftet med priser är att uppmuntra och premiera ungdomar, som har sina rötter i kommunen, till bra idrottsprestationer. Priset består av ett stipendium på 10 000 kronor.

Årets Nolatopris tilldelas Vincent Almroth med beskrivningen och motiveringen:

“Vincent är en mycket ambitiös, målinriktad och duktig junior. Vincent har ett stort spel och en positiv utvecklingskurva fysiskt, tekniskt och resultatmässigt under 2021. Vincent har nyligen tagits ut till Svenska Tennisförbundets sex juniorlandslagsläger under 2022 för 13-åringar samt till den grupp som kommer att representera Sverige vid sommarens Nordiska Juniorlandskamp”.

 

 

Insamling av avfall på Bjäre

Insamling av avfall på Bjäre

Under våren kan du under olika tillfällen lämna ditt avfall när NSR AB kommer till Bjäre.

För att öka servicen och bredda utbudet av återvinningstjänster för dig som bor på Bjäre startar nu NSR upp sin nya återvinningstjänst MÅNA: Mobil Återanvändning Nära Användaren.

Första stoppet är på Förslöv stationsområde söndagen den 10 april mellan klockan 11-14. Då kan du bland annat lämna farligt avfall, elavfall och mindre mänger av visst grovavfall.
Detaljerad information om vad du får lämna och annat som är viktigt att tänka på 

Har du trädgårdsavfall som du vill bli av med?
Söndagen den 17 april är NSR AB åter på Bjäre för att samla in ditt trädgårdsavfall. Passa på att lämna kvistar, grenar, löv eller gräsklipp till deras trädgårdsbilar. Du som abonnerar på ett trädgårdskärl kan passa på att tömma det en extra gång.
Insamling av trädgårdsavfall på Bjäre

NSR AB startar upp sin nya återvinningstjänst MÅNA: Mobil Återanvändning Nära Användaren.

Nu är anmälan till simskolan öppen

Nu är anmälan till simskolan öppen

Sommarens simskola på Malenbadet i Båstad är nu öppen för anmälan.  Simskolan pågår under 10 dagar och erbjuds under perioder 28 juni-9 juli, 12-23 juli samt 26 juli-6 augusti.  Nytt för i år är crawlkurser för både vuxna samt barn och ungdomar.

Mer information och anmälan

Vill du hjälpa oss att hjälpa människor från Ukraina?

Vill du hjälpa oss att hjälpa människor från Ukraina?

Just nu förbereder vi oss på bred front för att kunna ta emot de ukrainska flyktingarna på ett bra sätt. Många har hört av sig till kommunen för att de vill hjälpa till. Nu söker vi volontärer till kommunens akutboende i Torekov.

Är du intresserad av att hjälpa oss att hjälpa människor från Ukraina? Det kan till exempel handla om att under några timmar ge medmänskligt stöd, spela ett spel eller gå en promenad tillsammans med någon. Genom att vara volontär gör du en viktig insats för andra människor utan att få betalt för uppdraget.

Alla volontärer måste kunna visa upp utdrag ur belastningsregistret. Utdrag hämtar du på polisens webbplats.

Skicka din intresseanmälan till civilsamhalle@bastad.se Ange ditt namn, boendeort samt telefonnummer. Du måste även intyga att du har begärt ut ett utdrag ur belastningsregistret.

Det går också bra att kontakta kommunen via kundcenter.  

Informationsträff

Vi kommer att hålla en informationsträff för alla som är intresserade av att hjälpa till som volontärer.

NÄR: Fredagen den 1 april, klockan 13.00.
VAR: Kommunhuset, Vångavägen 2  i Båstad.

Vi söker även boendevärdar för anställning.  Här kan du läsa mer och ansöka om tjänsten.

Click to listen highlighted text!