Click to listen highlighted text!

Kundcenter öppnar för besök i kommunhuset

Kundcenter öppnar för besök i kommunhuset

Från och med imorgon, den 15 juli, är det återigen möjligt att besöka kommunhuset. För närvarande kommer öppettiderna vara vardagar mellan klockan 08.00-12.00.

I takt med att smittspridningen minskar har regeringen tagit fram en plan för hur den stegvis ska trappa ner de restriktioner som infördes under pandemin.

Från och med den 15 juli tas de regler som kräver ett visst antal kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer bort. Det möjliggör för en öppning av kommunhuset som på grund av pandemin varit stängt för besökare sedan oktober 2020.

– Det är glädjande att kunna ta emot besök hos kommunens kundcenter igen. Jag vill dock även be besökare att visa hänsyn och hålla avstånd när de kommer till oss, säger Cecilia Franzén Rooth, service- och evenemangschef.

Kommunhuset kommer för närvarande att vara öppet måndag till fredag klockan 08.00-12.00. Du kan fortsatt boka besök via telefon 0431-77000 eller info@bastad.se.

 

Sara Stefansson, medarbetare i kundcenter, håller dörren öppen till kommunhuset.

Barnföreställning spelas på fredag

Barnföreställning spelas på fredag

På fredag är det dags för barnföreställningen Vart tog färgen vägen? på Dalmanska tomten i Båstad.

Vart tog färgen vägen? är en föreställning om färger, känslor och vänskap som främst är riktad till barn som är mellan ett och fem år gamla men som även passar resten av familjen.

Föreställningen, som arrangeras av Kulturskolan i Båstads kommun, är framtagen av och framförs av Alejandro Oviedo Silva, Chirinne Hallring, Emilia Julin och Beverly Kakko under handledning av Kulturskolans pedagoger.

Vart tog färgen vägen? spelas den 16 juli klockan 10.30 på Dalmanska tomten intill kyrkan och Turistbyrån i Båstad.

Vart tog färgen vägen? är en föreställning om färger, känslor och vänskap.

Elever prisades i nationell berättartävling

Elever prisades i nationell berättartävling

Ett stort grattis till elever i klass 3 på Sandlyckeskolan i Torekov som fått pris i en nationell berättartävling arrangerad av bokförlaget Natur och Kultur.

Av 3000 bidrag hamnade två elever från Sandlyckeskolan på delad 2-5:e pris med sin berättelse om ABC-klubben och spökmuseet.

Priset blev ett härligt bokpaket till klassen och vinnarna presenterades av författaren Mats Wänblad vars bokserie ABC-klubben, om de tre vännerna Asta, Bea och Cesar, skapade inspiration till elevernas skrivande.

Ett stort grattis säger vi även till eleverna i klass 3 på Strandängsskolan i Båstad som finns med som pristagare 6-10.

Syftet med tävlingen är att uppmuntra eleverna till att producera texter till en verklig mottagare.

Läs elevernas berättelser.

Gasläcka i Grevie nu åtgärdad

Gasläcka i Grevie nu åtgärdad

Uppdaterad information kl. 16.10: 

Problemet med läckaget är nu åtgärdat. Det finns inte längre något gasläckage och räddningstjänsten har lämnat platsen. Personal från Södra Hallands Kraft utför nu reparation på plats för att täta ledningen.

Information publicerad kl. 15.30:
Just nu pågår en gasläcka på Järnvägsgatan i Grevie där en naturgasledning har grävts av. Räddningstjänsten och annan personal är på plats och arbetar för att åtgärda läckan. Riskavståndet från läckaget är 200 meter och området spärras av.

I skrivande stund är det oklart när problemet kommer att vara löst. Den här texten kommer att uppdateras löpande.

 

Visir inte längre ett krav vid patientnära vård

Visir inte längre ett krav vid patientnära vård

Från och med den 7 juni 2021 är visir inte längre ett krav vid all patientnära vård utan används som tillägg till munskydd/andningsskydd vid patientnära arbete vid misstänkt eller konstaterad covid-19 samt vid misstanke om smittspridning på enheten.
Skyddseffekten av vaccination bedöms vara god och Vårdhygien Skåne ser ett minskat antal utbrott och smittspridning inom personalgrupper. Detta motiverar att visir som extra smittförebyggande åtgärd vid all patientnära vård kan tas bort enligt ett uppdaterat Regiondirektörsbeslut. Se www.vardgivare.skane.se för mer information.

Vård- och omsorgspersonal fortsätter hålla hög nivå i SKR:s hygienmätning

Vård- och omsorgspersonal fortsätter hålla hög nivå i SKR:s hygienmätning

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler är viktigt i ett förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner. SKR:s senaste hygienmätning överträffar hösten 2020 års redan fina resultat och visar på en markant förbättrad följsamhet bland vård- och omsorgspersonal i Båstads kommun.

Tidigare i våras genomfördes en nationell hygienmätning, en så kallad punktprevalensmätning, vid patientnära arbete inom Vård och omsorg.

Mätningen går ut på att visa hur väl basala hygienrutiner och klädregler, som förhindrar och bidrar till en minskning av vårdrelaterade infektioner, följs av kommunens vård- och omsorgspersonal. Vårens resultat visar en markant förbättring jämfört med tidigare års redan fina resultat.

– Det är glädjande att resultatet överträffar förra mätningen hösten 2020, som även den visade på ett riktigt bra resultat för oss. Det finns dock alltid förbättring som kan ske för att uppnå hundraprocentig följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Detta jobbar vi kontinuerligt med inom vård och omsorg, säger Victoria Morris, tf medicinskt ansvarig sjuksköterska på Båstads kommun.

Mätningen grundar sig på observationsstudier och utförs av utbildade hygienutbud två gånger om året. Nästa mätning genomförs under hösten 2021.

Hela resultatet av mätningen finns på SKR.se

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner och klädregler innefattar:

  • Handhygien
  • Skyddshandskar och skyddskläder
  • Arbetskläder
  • Hår och skägg
  • Smycken och bandage på händer
Click to listen highlighted text!