Click to listen highlighted text!

Anvisning av byggrätt: Östra Karup, Stinehov

Anvisning av byggrätt: Östra Karup, Stinehov

Anvisning har skett och avtal om överlåtelse har upprättats mellan kommunen och Fredrik Johnsson avseende 6 bostäder i hyresrättsform, enplans parhus och mellan kommunen och Mariastaden Projekt AB avseende 24 bostäder i bostadsrättsform, tvåplans parhus. Byggnation beräknas komma igång under hösten 2020 respektive våren 2021.

Här kan du se Fredrik Johnsson bostäder i hyresrättsform – Bild 1 och Bild 2

Här kan du se Mariastaden Projekt ABs bostäder i bostadsrättsform

Har du frågor kring processen, är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Kontakt

Susanna Almqvist
susanna.almqvist@bastad.se
0431-770 63

Olof Selldén
olof.sellden@bastad.se
0431-777 31

Camilla Nermark
camilla.nermark@bastad.se
0431-770 72

Planering och utveckling

Planering och utveckling

Här hittar du översiktsplaner, detaljplaner och strategiska dokument som har med samhällsplanering att göra.

Båstads utveckling vägleds av flera strategiska planer som samlar och behandlar viktiga frågor ur ett planeringsperspektiv. Planerna kan gälla hela kommunens yta eller särskilda delområden. De kan blicka långt in i framtiden eller ha en kortare tidshorisont. Detaljeringsgraden kan vara stor eller liten. De har en hållbar utveckling i fokus. 

Som invånare har du möjlighet att bidra med dina synpunkter vid flera tillfällen under framtagandet av detaljplanerna.

Översiktsplanering

Översiktsplanering

Båstad kommuns översiktsplan ÖP2030 antogs i maj 2020 och omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan beskriver utvecklingen av den fysiska miljön på lång sikt. Den vägleder hur mark- och
Detaljplanering

Detaljplanering

Detaljplaner bestämmer vad du eller andra får göra och bygga i ett område. Här hittar du detaljplaner för olika områden i Båstads kommun.

Detaljplaner aktuella för samråd

Detaljplaner aktuella för granskning

Antagna planer i väntan på laga kraft

Felanmälan

Felanmälan

Här kan du felanmäla direkt via webben. Genom att ladda ner appen “Felanmälan Båstads kommun” blir det också enklare att göra en felanmälan direkt via en smartphone.

Du kan göra felanmälan när det gäller gator, gångvägar, cykelvägar, parker, lekparker, motionsslingor, vandringsleder, idrottshallar, gymnastiksalar, skatepark med mera. Den som lämnar en felanmälan kan välja att få automatisk återkoppling när ärendet registreras samt när ärendet är avslutat. Återkopplingen sker via mejl eller sms. En kartfunktion i appen gör det möjligt att ange exakt geografisk position för anmälan.

Tänk på att felanmälningar bara gäller på kommunens “väghållarområden” såsom exempelvis Båstad och Torekov. Du kan INTE felanmäla statliga och enskilda vägar via vårt formulär eller app. Om du vill ha reda på vem som är väghållare, gå in på Trafikverkets databas. Vidare gäller felanmälan bara på våra offentliga miljöer i kommunen och inte fastigheter.

Vid frågor, kontakta Kundcenter på telefon 0431-770 00 eller mejla: info@bastad.se

Vid felanmälan om vattenläckor kontakta NSVA på telefon 010-490 97 00, dygnet runt eller mejla: kundservice@nsva.se

Tack för att du hjälper oss!

Lämna felanmälan här

I kartan som du når via länken eller bilden ovan kan du också se ärenden som redan kommit in till oss. Om vi redan fått in ett ärende på det du vill anmäla kan du, genom att klicka på nålen, välja att få återkoppling på det ärendet i stället för att göra en ny anmälan.

Ladda ner appen

Du kan också felanmäla via appen “Felanmälan Båstads kommun”. Du hämtar appen i din appbutik:

App Store
Google Play

Felanmäl vattenläckor via NSVA

Telefon: 010-490 97 00 (dygnet runt)
Mejl: kundservice@nsva.se
www.nsva.se

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Trafik och gator

Trafik och gator

Här får du information om Båstads kommuns gator, vilka vägarbeten som pågår just nu och här kan du också söka tillstånd att gräva på allmän mark.

Teknik och service ansvarar för trafiksäkerheten, trafikregleringar och parkering på de kommunala vägarna. Vi anlägger nya gator och underhåller de befintliga gatorna där kommunen är väghållare och ser till att gatubeläggningarna förnyas vid behov. Gator och vägar där kommunen är väghållare städas en gång på våren.

 
 
Gräva på allmän mark

Gräva på allmän mark

Ska du gräva på allmän mark för att till exempel lägga ner rör och kablar behöver du tillstånd. För att få lägga rör och ledningar i kommunens mark
Belysning och gatlyktor

Belysning och gatlyktor

Den offentliga belysningen är viktig både för att du ska känna dig trygg i våra tätorter och för trafiksäkerheten.
Bidrag till enskilda vägar, vägföreningar

Bidrag till enskilda vägar, vägföreningar

Är du ansvarig för en enskild väg? Då kan du ha rätt till bidrag för att sköta om din väg. Det finns olika typer av kommunala bidrag.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Trafik och samhällsplanering

Trafik och samhällsplanering

Här kan du läsa om hur Båstads kommun utvecklas – hur vi bygger och underhåller vår kommun. Du hittar också information om vägarbeten och hur vi sköter om trafik, gator och torg.

Information om kollektivtrafiken hittar du på Skånetrafikens webbplats

Planering och utveckling

Planering och utveckling

Här hittar du översiktsplaner, detaljplaner och strategiska dokument som har med samhällsplanering att göra
Felanmälan

Felanmälan

Här kan du felanmäla direkt via webben. Genom att ladda ner appen \"Felanmälan Båstads kommun\" blir det också enklare att göra en felanmälan direkt
Trafik och gator

Trafik och gator

Teknik och service ansvarar för trafiksäkerheten, trafikregleringar och parkering på de kommunala vägarna. Vi anlägger nya gator och underhåller de

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Click to listen highlighted text!