Click to listen highlighted text!

Tyck till om kommunen i SCB:s undersökning

Tyck till om kommunen i SCB:s undersökning

Hur är det att leva och bo i Båstads kommun? De frågorna vill SCB få svar på när de inom kort skickar ut årets medborgarundersökning.

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. I år finns det också nya frågor om integration och jämlikhet.

Förutom nya frågor kan bredare åldersgrupper lämna svar i undersökningen. Den övre åldersgränsen har tagits bort helt och det innebär att även personer över 84 år kan delta.

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

De nya frågorna i undersökningen handlar om hur invånare upplever att kommunen arbetar för att förbättra integration och delaktighet. I undersökningen ställs även frågan: Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att minska diskrimineringen i samhället?

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Medborgarundersökningen

SCB:s medborgarundersökning

SCB:s medborgarundersökning är en enkätundersökning som görs på uppdrag av kommunerna. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret. Urvalsstorleken är olika beroende på hur stor kommunen är.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska.

Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Resultat från tidigare undersökningar

SCB: Medborgarundersökning 

Tag chansen att tycka till om kommunen och dess verksamheter i SCB:s medborgarundersökning.

Talmannen på besök i Torekov

Talmannen på besök i Torekov

Riksdagens talman Andreas Norlén besökte Torekov idag den 19 augusti. Besöket gick i demokratins tecken för att uppmärksamma att det är 50 år sedan Torekovskompromissen slöts.

– Det är historiskt att vi tillsammans med talmannen kan uppmärksamma den händelse som fick så stor betydelse för vårt lands demokratiska utveckling, säger kommunalråd Johan Olsson Swanstein.

För 50 år sedan (1971) utspelades en händelse i centrala Torekov som kom att medföra en stor påverkan på Sveriges statsskick. Under en knapp veckas tid, den 16-20 augusti, samlades förhandlarna Valter Åman (S), Bertil Fiskesjö (C), Allan Hernelius (M) och Birger Lundström (FP) för att lösa de sista frågorna som kvarstod för framtagande av ny Regeringsform och Riksdagsordning. På Hotell Kattegatt landade förhandlingarna i det som kom att kallas för Torekovskompromissen. Kompromissen innebar att monarken ej längre skulle ha politiska uppgifter och att talmannen är den som lämnar förslag till riksdagen om tillsättande av statsminister.

– Det är en viktig plats vi står på idag. 1971 bestämde man den nya regeringsformen här och den händelsen har utvecklat den svenska demokratin. Det är en ära att talmannen kommer på besök, säger Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör.

En mindre grupp med representanter från kommunstyrelsens presidium och förvaltningen fick träffa talmannen under dagen. På agendan för dagen stod bland annat visning av det historiska Torekov och platsen för kompromissens men även rundabordssamtal om hur vi kan arbeta för att utveckla och stärka vår demokrati.

– Dagen och programmet har varit mycket bra och viktigt att på detta sätt kunna uppmärksamma både Torekov och Torekovskompromissen som har haft så stor betydelse för det demokratiska styrelsesystemet i Sverige. Det är oerhört hedersamt att talmannen valde att tacka ja till vår inbjudan om att komma hit, säger Johan Olsson Swanstein.

För att undvika folksamling valde Båstads kommun att inte på förhand gå ut med information om besöket.

Gruppfoto talmannen på besök i Torekov

Bild: Talman Andreas Norlén, kommunalråd Johan Olsson Swanstein och kommundirektör Charlotte Rosenlund Sjövall. Foto: Båstads kommun.

Bild: Talman Andreas Norlén. Foto: Båstads kommun.

Bild: En mindre grupp med representanter från kommunstyrelsens presidium och förvaltningen fick träffa talmannen under dagen. Foto: Båstads kommun.

Ny kommunal förskola öppnar i Hemmeslöv

Ny kommunal förskola öppnar i Hemmeslöv

I maj fattade kommunfullmäktige i Båstads kommun beslut om att köpa den fastighet vid området Tuvelyckan där det tidigare bedrevs privat förskoleverksamhet. I lokalerna kommer nu en kommunal förskola att startas upp, Hemmeslövs förskola.

Förskolan Hemmeslövs förskola öppnar sina dörrar den 25 augusti. Det är en förskola som består av två avdelningar, en yngre avdelning som heter Solstrålen och en äldre avdelning som heter Månskenet, med plats för 36 barn.

En ansökan till Hemmeslövs förskola gör du som vårdnadshavare via kommunens e-tjänster.

Mer information och ansökan via e-tjänst

Mer om Hemmeslövs förskola

Hemmeslövs förskola vid området Tuvelyckan i Båstads kommun.

Förskolan i Hemmeslöv vid området Tuvelyckan.

Gratis sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar

Gratis sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar

Sommarmånaderna är äntligen här och sommarlovet närmar sig. I sommar har barn och ungdomar i kommunen som är mellan 6 och 15 år gamla chansen att ta del av en rad kostnadsfria sommarlovsaktiviteter runt om i kommunen.

I sommar arrangerar Båstads kommun tillsammans med lokala organisationer, föreningar och aktörer från näringslivet Sommarlovskul med en mängd kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar mellan 6 och 15 år.

Bland aktiviteterna finns allt från Stand up paddling, friidrott, sommarlovsteater och ridning till fotboll, cirkusskola, strandhugg, krabbmetartävling och mycket annat. Till flera av aktiviteterna, som äger rum både i Båstad och runt om på Bjärehalvön, behövs föranmälan då deltagarantalet är begränsat.

Båstads kommun följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och kommunen och de andra aktörerna som arrangerar lovaktiviteterna följer händelseutvecklingen och anpassar sin verksamhet kontinuerligt efter rådande rekommendationer och restriktioner.

Läs mer och se hela sommarlovsprogrammet här

Sommarlovskul anordnas runt om på Bjäre.

Kommunen blir ny förvaltare av Tuvelyckans förskola i Hemmeslöv

Kommunen blir ny förvaltare av Tuvelyckans förskola i Hemmeslöv

På onsdagens kommunfullmäktige fattades beslut om att köpa den fastighet vid området Tuvelyckan i Hemmeslöv där det tidigare bedrevs privat förskoleverksamhet.

När huvudmannen för Tuvelyckans förskola i Hemmeslöv beslutade att avveckla sin verksamhet hösten 2020 kunde kommunen erbjuda kommunal förskoleplats för de barn som hade sin placering på Tuvelyckan. Men detta påverkade den totala tillgången på förskoleplatser och behov av ytterligare platser finns nu under 2021. Kommunen fick därför i uppdrag att se över förutsättningarna för att använda förskolan i kommunal verksamhet.

Området kring Hemmeslöv är en expansiv del av kommunen med flertal pågående och planerade byggnationer av bostäder. Enligt befolkningsprognosen finns ett behov av fler förskoleplatser inom kommunen.

– Vi har en kö till förskoleplatser som vi behöver komma tillrätta med. Jag är glad att vi nu har förslaget på plats och kan bedriva kommunal förskoleverksamhet i Hemmeslöv, sa Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande, på onsdagens kommunfullmäktige.

Mer information om förskoleverksamheten i Hemmeslöv kommer.

Nu är det dags att lämna förslag till Båstads kommuns arkitekturpris

Nu är det dags att lämna förslag till Båstads kommuns arkitekturpris

Känner du till en nybyggnation som utgör ett exempel på god arkitektur i kommunen eller en trädgårdsanläggning som förstärker kommunens stads- och landskapsbild? Då har du nu möjlighet att lämna förslag till Båstads kommuns arkitekturpris.

Båstads kommun vill lyfta exempel på arkitektur som bidrar till en god bebyggd miljö. Som en del i detta har kommunstyrelsen instiftat ett arkitekturpris.

Syftet med priset är att ge uppmärksamhet till byggnadsverk och anläggningar med hög arkitektonisk kvalitet som bidrar till kommunens vision om ”ett bättre sätt att leva” och genom god gestaltning utvecklat den lokala identiteten och byggnadskulturen. Att byggnadsverket eller anläggningen bidrar till hållbar utveckling och är tillgängligt för eller kan upplevas av allmänheten ska särskilt beaktas i bedömningen.

– Båstad är i utveckling och vi vill uppmärksamma de nybyggnationer och anläggningar som på ett positivt sätt förstärker stads- och landskapsbilden i kommunen. Därför är det roligt att vi äntligen har instiftat arkitekturpriset, säger Roger Larsson, samhällsbyggnadschef och stadsarkitekt i Båstads kommun.

Vem som helst kan lämna förslag på en byggnad eller plats som förtjänar att uppmärksammas och som tillkommit i kommunen under de senaste tre åren.

En arbetsgrupp nominerar därefter ut fem bidrag till kommunstyrelsen att besluta om.

Priset delas ut i samband med näringslivsgalan i oktober.

– Utöver äran består priset av en plakett som kan fästas på byggnadsverket och diplom till byggnadsverkets eller anläggningens ägare, dess arkitekt och till entreprenören.

 

Så gör du för att lämna förslag

Skicka in ditt förslag med en bild och adress tillsammans med en motivering om varför just ditt bidrag är värt arkitekturpriset. Skicka förslaget till samhallsbyggnad@bastad.se senast 21 juni. Ange ”Arkitekturpris 2020” i rubriken.

Click to listen highlighted text!