Click to listen highlighted text!

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 20 oktober

Det här tas upp i kommunfullmäktige den 20 oktober

Välkommen till sammanträde med kommunfullmäktige!

Sammanträdet börjar kl. 18:30. Här klickar du för att komma till direktsändningen.

Följande ärenden kommer att behandlas:

 1. Val av justeringspersoner
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Månadens person eller organisation
 4. Informationsärenden

A, Sofia Sandberg, ny kommunikationschef, presenterar sig

B, Utdelning av utmärkelsen Årets arbetsplats, HR-chef Philipp Seuffer

C, Information från kommunrevisionen, revisionens ordförande Ingemar Jönsson

D, Flygplatsen, kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein och Ängelholm Helsingborg Airports ekonomichef Jonas Nyström

 1. Delgivningar
 2. Beslutslogg
 3. Delårsrapport 2021-08-31 för Båstads kommun
 4. VA-taxa för Båstads kommun 2022
 5. Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga nämnder 2022
 6. Beslut om valkretsindelning samt indelning av valdistrikt inför val till riksdag, kommun och region 2022
 7. Politisk organisationsförändring avseende ansvar för vuxenutbildning m.fl.
 8. Avsägelse av samtliga politiska uppdrag – Csaba Illyés (BP)
 9. Fyllnadsval för ersättare i valnämnden – Vakant plats (BP)
 10. Fyllnadsval för ersättare i utbildningsnämnden – Vakant plats (BP)
 11. Väckt medborgarförslag – Båstads kommun ska öppna ett boende för kommunens hemlösa
 12. Väckt medborgarförslag – Aktivitetsgym
 13. Fråga från Centerpartiet till kommunstyrelsens ordförande – Invasiva arter
 14. Väckt motion från Bjärepartiet – Möjliggöra för pensionärer i Östra Karup och Västra Karup att få äta på skola eller äldreboende
 15. Väckt interpellation från C – Minskning av den biologiska mångfalden
 16. Väckt interpellation från C – Ökande mängden ljusföroreningar

Gratis höstlovsaktiviteter för barn och ungdomar

Gratis höstlovsaktiviteter för barn och ungdomar

Under höstlovet, vecka 44, arrangerar Båstads kommun tillsammans med och organisationer runt om i kommunen gratis höstlovsaktiviteter för barn och ungdomar som är mellan 6 och 15 år gamla. Till en del av aktiviteterna är även ungdomar mellan 16 och 18 år välkomna och till konserten den 5 november även vuxna i mån av plats.

Under veckan kan deltagarna bland annat välja mellan allt från att gå på bio, testa på breakdance och bygga pumpalyktor till att testa på att dreja och skapa med lera och lära sig mer om filmskapande.

Aktiviteterna äger rum både i Båstad och runt om på Bjärehalvön. Till många av dem behöver man anmäla sig i förhand då deltagarantalet är begränsat.

Läs mer och se hela höstlovsprogrammet här​

Kundcenter öppnar för besök i kommunhuset

Kundcenter öppnar för besök i kommunhuset

Från och med den 1 oktober öppnar Kundcenter upp för besök som vanligt igen. Se öppettider nedan:

Måndag, onsdag, torsdag: 08.00 – 16.30
Tisdag: 08.00 – 18.00 
Fredag: 08.00 – 15.00 
Lördag och söndag: stängt

Kundcenter håller lunchstängt mellan 12.00 och 13.00.

Ny badbuss till äventyrsbadet i Ängelholm

Ny badbuss till äventyrsbadet i Ängelholm

Ett antal lördagar under oktober och november erbjuder Båstads kommun gratis bussresa och gratis inträde till Vattnets Hus i Ängelholm för barn och unga. Badbussen kom igång lördagen den 2 oktober och kör sammanlagt sex helger.

Sex lördagar i oktober och november finns möjlighet att åka till Vattnets Hus i Ängelholm med badbussen. Bussresan och inträdet är kostnadsfritt för barn och unga mellan 0 och 17 år, medan vuxna har gratis bussresa men själva betalar sitt inträde.

Badbussen hämtar upp passagerare på ett antal platser runt om i kommunen på morgonen och förmiddagen och kör sedan tillbaka från Ängelholm vid lunchtid.

Läs mer om badbussens tidtabell och datum, om vad som gäller på plats i badhuset och annan information i dragspelet.

OBS. Se uppdaterade tider i dragspelet nedan. Badbussen är inställd lördagen den 9 oktober samt lördagen den 13 november.

Information om badbussen till Ängelholm

Badbussen åker från Båstad till Vattnets Hus i Ängelholm den 2/10,16/10, 23/10, 30/10, 20/11 och 27/11.

Bussen går från:

Östra Karups skola, kl 08.50
Hov, kl 09.10
Torekovs kyrka, kl 09.15
Västra Karups skola, kl 09.25
Grevie ICA, kl 09.30
Förslövs skola, kl 09.40
Vattnets Hus, kl 10.00

Hemresa Från Vattnets Hus kl 12.00.

Gratis bussresa och inträde gäller för barn och unga mellan 0 – 17 år. Vuxna har gratis bussresa men betalar själv sitt inträde. Glöm inte badkläder, badhandduk
och hänglås till klädskåpet.

Barn under 12 år måste ha med sig en badande simkunnig vuxen. För att få bada utan vuxet sällskap måste du ha fyllt 12 år samt vara simkunnig. Små barn som inte är torra, måste ha badbyxa med dragsko i midja och i ben.

Båstad klättrar 94 placeringar i ranking om företagsklimat – 5:e plats i Skåne

Båstad klättrar 94 placeringar i ranking om företagsklimat – 5:e plats i Skåne

Båstads kommun klättrar 94 placeringar och närmar sig toppen i Svenskt Näringslivs årliga ranking av svenska kommuners företagsklimat. Det är bland annat insatser kring service och bemötande, dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare som gett ett positivt resultat i årets undersökning.

Idag släppte Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av det lokala företagsklimatet i Sverige. Syftet med rankingen är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. I rankingen höjer Båstads kommun sin snittpoäng från i fjol och klättrar 94 placeringar till plats 20 i riket och plats 5 i Skåne.

– Det är ett mycket glädjande resultat. Målet är att Båstad ska vara ett föredöme för ett gott företagsklimat. Det ska vara enkelt och positivt att vara företagare i Båstads kommun. Jag vill ge en stor eloge till alla som är med och bidrar till ett förbättrat företagsklimat. Ett bra teamwork är avgörande, säger Pathricia Hansson, företagslots på Båstads kommun samt näringslivsutvecklare på Båstad Turism & Näringsliv.

I Svenskt Näringslivs undersökning är det företagare själva som tycker till om kommunen genom en enkät som genomfördes under perioden januari-april i år. För Båstads kommuns räkning bygger resultatet på svar från cirka 104 företagare. Därtill har Svenskt Näringsliv vägt in statistik från SCB och UC om kommunens näringslivsutveckling.

Kommunens service och bemötande står för den största förbättringen i årets ranking följt av kommunpolitikers och tjänstepersoners attityder.

– Båstads kommun har tagit ett rejält kliv framåt i rankingen vilket visar att vi är en bra kommun att driva företag i. Resultatet är ett kvitto på att vårt långsiktiga arbete där både tjänstepersoner, politiker och näringsliv arbetar tillsammans för god service och bra villkor för våra företagare, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande.

Årets ranking består av 17 faktorer – 12 som härrör från enkäten och fem som bygger från statistik från SCB och UC. Båstad är topp 5 i riket inom faktorn Företagsamhet samt utmärker sig som bästa landsbygdskommun med besöksnäring.

– Jag är otroligt glad och stolt över mina medarbetare både på Båstad Turism och Näringsliv och i Båstads kommun, säger Annika Borgelin, Vd Båstad Turism & Näringsliv. För ett par år sedan tog vi ett gemensamt beslut ihop med Båstads kommun om att prioritera arbetet med företagsklimat och näringslivsutveckling, och se vilket resultat det gett – 144 placeringar på två år och 94 placeringar bara i år. Dessutom blev vi Årets nyföretagarkommun år 2020. Några av de springande faktorerna till resultatet tror jag är att vi i grunden är väldigt positiva till företagande i Båstad, har en positiv attityd och har ett näringsliv som är väldigt duktiga på samverkan. Ytterligare faktorer som blivit väldigt lyckade är att vi har tillsatt funktionen Företagslots, att vi genomför ett stort antal utbildning/nätverksaktiviteter mellan både företagare emellan samt mellan företag, politiker och tjänstemän. Det skapar en förståelse för varandras arbete vilket är grunden till allt. Nu ser vi fram emot att fortsätta detta fina arbete och ta ytterligare kliv för ett starkt näringsliv i Båstad.

Mer information om Svenskt Näringslivs undersökning Företagsklimat 2021 hittar ni på Svenskt Näringslivs hemsida.

Större ombyggnation görs vid Lyckantorget

Större ombyggnation görs vid Lyckantorget

Under hösten 2021 planerar Båstads kommun att tillsammans med Brännborns Fastigheter göra en ombyggnation vid Lyckantorget i Båstad. Ombyggnationen ska förbättra passagen mellan Lyckantorget och gång- och cykelvägen under Köpmansgatan samt skapa en tryggare och mer attraktiv miljö.

Tillsammans med Brännborns Fastigheter och White Arkitekter har kommunen tagit fram ett förslag till ny gestaltning av den västra delen av Lyckantorget samt passagen/gångtunneln under Köpmansgatan.

– Som ett första steg i projektet gjordes ombyggnationer av ramp mellan de olika torgytorna, detta skedde redan under hösten 2020. Nu fortsätter arbetet med att skapa en tryggare miljö vid gångtunneln samt få bättre förbindelse mellan gång- och cykelväg samt torgyta, säger Ingemar Lundström, projekt- och utredningsingenjör på Båstads kommun.

En ny bred trappa ned till gång- och cykelvägen, nya planteringar samt renoveringsarbeten och ny belysning i passagen/gångtunneln väntas bli en del av resultatet av ombyggnationen. Det kommer även att göras åtgärder vid entrédelen till butiksområdet ovanför gångtunneln.

Projektet syftar till att förbättra passagen mellan Lyckantorget och gång- och cykelvägen under Köpmansgatan samt att skapa en tryggare och mer attraktiv miljö.

– I tidigare projekt har det i dialog med eleverna på Strandängsskolan framkommit att miljön runt gångtunneln upplevts vara otrygg.

Projektet kommer att genomföras av Jonas Anläggnings AB med start under september 2021 och beräknas vara färdigställt innan årsskiftet 2021/2022.

Under tiden arbetet pågår kommer tunneln att vara avstängd och all gång- och cykeltrafik kommer att ledas över torget samt Köpmansgatan.

Click to listen highlighted text!