Click to listen highlighted text!

Klass 6 på Strandängsskolan prisades i nationell klasstävling

Klass 6 på Strandängsskolan prisades i nationell klasstävling

Varje år anordnar Natur & Miljöboken, miljömärkningen Svanen och Håll Sverige Rent en nationell klasstävling. Temat för årets tävling var att skapa en uppfinning eller idé som kan hjälpa till att nå de Globala målen till 2030. En av de deltagande klasserna var klass 6 från Strandängsskolan som med ett av elevernas bidrag tog hem tredjepris i tävlingen.

Det var med en idé om en maskin för att minska matsvinn som klass 6 på Strandängsskolan lyckades komma på tredjeplats bland tävlande skolor från hela landet. Bakom det vinnande bidraget, som gav 1000 kronor i vinst till klasskassan samt ett diplom till klassen, stod eleverna Natalie Wastensson, Filippa Sjöö och Oskar Klonowski.

– För mig känns det extra roligt att vinna just i den här tävlingen. Vi har jobbat mycket med hållbar utveckling i alla ämnen. I höstas hade vi en hel temavecka som vi kallade Hållbarhetsveckan. Eleverna är mycket taggade och har lärt sig mycket under året. Jag tror verkligen att jobba med de globala målen har sått ett frö hos var och en av eleverna. Det klart att det blir extra motiverande att då vinna priset, säger klasslärare Sofia Bydal.

Anmäl ditt barn till sommarens simskolor på Bjäre

Anmäl ditt barn till sommarens simskolor på Bjäre

Vare sig du bor i Båstads kommun året runt eller har ett fritidsboende i kommunen, så kan dina barn lära sig simma i någon av simskolorna runt om på Bjäre.

Vi har en kommunal simskola i Båstad på Malenbadet, en privat simskola i Segelstorp som drivs av Segelstorps-Ängelsbäcks Badförening och en privat simskola i Torekov som drivs av Torekovs Turist- och Badförening.

I sommar erbjuds även alla barn födda 2014 och 2015 och som är folkbokförda i Båstads kommun gratis simskola.

Information och anmälningsblankett till simskolorna.

Simskolan och covid-19.

Årets första frilandsodlade färskpotatis skänktes till kommunens seniormåltider

Årets första frilandsodlade färskpotatis skänktes till kommunens seniormåltider

Branschorganisationen Svensk Potatis meddelade förra veckan att årets första frilandsodlade färskpotatis som plockats på Bjärehalvön skänks till kommunens seniormåltider.

I torsdags levererades 30 kilo färskpotatis som under fredagen tillagades till äldreomsorgen. 

– Det är ett fantastiskt initiativ av Svensk Potatis som för andra året skänker den första frilandsodlade potatisen istället för att auktionera ut den som tidigare. Nu blev det äldreomsorgen som fick avnjuta skörden. Till förrätt serverades nyskördade Bjärepotatis med gräddfil och gräslök och till valborgslunchen serverade vi helstekt karré med rostad potatis och krispig sallad, säger Susanna Bengtsson, måltidschef i Båstads kommun.

Fira in våren på ett ansvarsfullt sätt

Fira in våren på ett ansvarsfullt sätt

Nu närmar sig Valborg och första maj och det är viktigt att alla fortsätter att ta ansvar och håller avstånd. 

Så firar du in våren på ett ansvarsfullt sätt

Träffa inte nya människor och håll dig till din närmaste krets. Tänk även på att ses i små grupper, och inte stå eller sitta tätt intill varandra, då allmänna sammankomster inte tillåter mer än åtta personer.

Inför 1 maj gäller samma regler. En demonstration får endast genomföras om deltagarantalet begränsas till åtta personer, oavsett om sammankomsten kräver polistillstånd eller inte. 

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Kommunens information om pandemin.

Aktuell information från myndigheter.

Båstad är tredje bästa kommun i Skåne på myndighetsutövning

Båstad är tredje bästa kommun i Skåne på myndighetsutövning

Båstads kommun placerar sig som tredje bästa kommun i Skåne i Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s undersökning Löpande Insikt som gör det möjligt för kommunen att mäta servicen vid myndighetsutövning.

– Det är glädjande att vi fått ett högt resultat även i år och att vi till och med visar en förbättring av nöjdkundindex, säger Johan Olsson Swanstein, kommunstyrelsens ordförande.

Båstads kommun har deltagit i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR:s undersökning Löpande Insikt som gör det möjligt för kommunen att mäta servicen vid myndighetsutövning. Kommunen fortsätter att ha en hög kundnöjdhet bland företag och får ett NKI på 78 i mätningen, en ökning med sju enheter sedan 2019 (71), vilket placerar oss som tredje bästa kommun i Skåne.

Undersökningen riktar sig till företag och syftet är att förbättra servicen och bidra till ett bättre företagsklimat i Båstads kommun. De myndighetsområden som följs upp i undersökningen är brandskydd, bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner och resultaten utför ett konkret verktyg för förbättringsarbete.

– Undersökningen ger oss ett underlag att ha med oss i vårt ständiga arbete med förbättrat företagsklimat. Det är glädjande att vi fått ett högt resultat även i år och att vi till och med visar en förbättring av nöjdkundindex, säger Johan Olsson Swanstein.  

Resultatet av undersökningen visar att den långsiktiga positiva trenden fortsätter för alla myndighetsområden förutom för serveringstillstånd, där en liten sättning syns för samtliga serviceområden.

Högst omdöme ges avsnittet Bemötande.

– Handläggningen av myndighetsärenden ska vara snabb och enkel och kommunens bemötande ska kännetecknas av öppenhet och dialog. Här ligger vi i framkant, det är väldigt positivt. Personalen representerar kommunen i varje samtal som besvaras och undersökningen visar att vi är välkomnande, professionella och serviceinriktade, säger Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör.

Tack till dig som deltagit i Löpande Insikt. Ditt deltagande hjälper kommunen att förbättra servicen och bidrar till ett bättre företagsklimat i Båstads kommun.

Läs mer: Ta del av mer information om mätningen på SKR.se 

 

Miljöbokslutet belyser höjdpunkter och utmaningar

Miljöbokslutet belyser höjdpunkter och utmaningar

Kommunfullmäktige i Båstads kommun godkände under onsdagskvällen miljöbokslutet för 2020. Miljöbokslutet visar det arbete som gjorts under det gångna året i Båstads kommun och ger en generell bild av tillståndet för miljön på regional och nationell nivå.

– Bokslutet är ett kvitto på det omfattande miljöarbete som utförs i kommunens verksamheter idag, säger Charlotte Rosenlund Sjövall, kommundirektör.

För tredje året i rad sammanställdes Båstads kommuns miljöbokslut. Bokslutet lyfter fram höjdpunkter från året som gått och syftar till att informera och inspirera medborgare, näringsliv och besökare.

– Bokslutet är till för att informera och ge en samlad bild av kommunens miljöarbete. Miljöbokslutet kan också fungera som vägledning när prioriteringar ska göras i budgetarbetet genom att synliggöra områden där insatser behövs, säger Charlotte Rosenlund Sjövall.

Inriktningen för kommunens miljöarbete pekas ut i Båstads kommuns Miljö och Energiprogram 2012-2022. Ambitionen är att vara föregångare i miljö- och energiarbetet och visa vilka positiva effekter detta får på det ekologiska, sociala och ekonomiska planet. Det som bokslutet belyser är främst det arbete som gjorts under året samt följer upp nationella och lokala nyckeltal. Båstads kommuns Miljö- och energiprogram pekar ut fem övergripande områden vilka baseras på de nationella miljökvalitetsmålen:

  • Vatten
  • Natur och ekosystem
  • Energi och klimat
  • Transporter
  • Bebyggd miljö

Under varje övergripande område finns det ett antal strategiska inriktningsmål identifierade. De lokala målen är en viljeinriktning för Båstads kommun och arbetet med dessa frågor har sin grund i lagstiftningen genom bland annat miljöbalken och av riksdagen fastställda handlingsprogram för miljöarbetet i Sverige.

– Syftet med det kommunala miljöarbetet är att bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling. Kommunen arbetar med miljö på många olika sätt och nivåer. Till exempel genom miljöavdelningens tillsyn och i egenskap av verksamhetsutövare. Upphandling av varor och tjänster, drift av fastigheter och transporter är alla områden där miljöaspekter kommer in, säger Carolina Holgersson Ivarsson, projektledare som samordnat och skrivit fram kommunens miljöbokslut.

Under 2020 har det bland annat, med stöd av statliga bidrag för lokala naturvårdsprojekt, arbetats med anläggning av våtmark och ängsmark på flera platser vilket gynnar den biologiska mångfalden. Översiktsplanen blev antagen i maj och har en central roll i kommunens arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. Inom måltidsverksamheten och kommunens skolor märktes miljöarbetet genom att man i mars genomförde en klimatvecka med fokus på klimatsmart mat.

Bokslutet tar också upp de utmaningar kommunen står inför, som till exempel tillgång och skydd av grundvatten, skydd mot översvämning och erosion.

– Bokslutet är ett kvitto på det omfattande miljöarbete som utförs i kommunens verksamheter idag. Det ger också kommunen den inriktning vi behöver för att fortsätta arbeta mot en positiv utveckling av miljömålen, säger Charlotte Rosenlund Sjövall.

Läs mer: Ta del av Båstads kommuns miljöbokslut (PDF)

Under 2020 har det, med stöd av statliga bidrag för lokala naturvårdsprojekt, arbetats med anläggning av våtmark och ängsmark på flera platser vilket gynnar den biologiska mångfalden.

Click to listen highlighted text!