Click to listen highlighted text!

Så snöröjer och halkbekämpar vi kommunens vägar

Så snöröjer och halkbekämpar vi kommunens vägar

Årets första snö har kommit och vintersäsongen är inledd. Ansvaret för snöskottning och halkbekämpning beror på vilken typ av väg det är.

Väghållare, det vill säga den som är ansvarig för vägen, kan vara vi som kommun, Trafikverket eller en vägförening. Vissa vägar kan också vara privata. Om du har frågor eller synpunkter på snöröjningen ska du alltid i första hand kontakta väghållaren.

Kommunen är väghållare för de flesta av gatorna i de centrala delarna av Båstad, Torekov och Förslöv.  Är du osäker på vem som är väghållare finns information i Båstadkartan.

Båstadkartan – kommunens vägar

Trafikverkets vinterväghållning

Trafikverket är väghållare för de större genomfartsvägarna i kommunen (väg 115 och E6) samt för de allmänna vägarna på landsbygden (väg 105). Regler för snöröjning och halkbekämpning på det statliga vägnätet skiljer sig från det kommunala vägnätet och mer om det kan du läsa om hos Trafikverket.

Trafikverket – Vinterväghållning

Kommunens vinterväghållning

Det kommunala vägnätet sköts till största delen av kommunen själva och genom upphandlade entreprenörer som är redo att ploga och halkbekämpa kommunens bil-, gång- och cykelvägar och allmänna platser.

Snöröjningen sker enligt en prioritetsordning

 • Vid 3 centimeter nysnö plogas utvalda gång- och cykelbanor samt vissa branta vägar.
 • Vid 5 centimeter nysnö plogas bussgator, parkeringsplatser, torgytor och bostadsgator.

Det finns ingen exakt tid för när snöröjning och halkbekämpning sker på en särskild gata.

Arbeta som röstmottagare i EU-valet 2024

Arbeta som röstmottagare i EU-valet 2024

Vill du göra en insats för demokratin? Nu finns det möjlighet för dig som har ett noggrant och hjälpsamt sätt att anmäla ditt intresse för att arbeta som röstmottagare i valet till Europaparlamentet den 9 juni 2024. Vi behöver även röstmottagare till förtidsröstningen som startar den 22 maj.  

Kriterier

För att arbeta som röstmottagare ska du:

 • vara myndig (fyllt 18 år).
 • behärska det svenska språket i tal och skrift.
 • ha tillgång till e-post och mobiltelefon.
 • inte kandidera för något parti i det val som ska genomföras.

Som röstmottagare ska du vara hjälpsam och bra på att samarbeta. Uppdraget ställer höga krav på noggrannhet eftersom du ska medverka till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt.

Arbetsuppgifter och arbetstider

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

 • Ställa i ordning lokalen och se till att det är god ordning.
 • Hålla ordning i köer och förhindra trängsel.
 • Ta emot röster och lägga dem i urnan.
 • Hjälpa de väljare som ber om det.
 • För arbetet i vallokal på valdagen ingår även att räkna rösterna efter vallokalens stängning.

Förtidsröstningslokalerna är placerade på olika ställen runt om i kommunen och har olika öppettider. Du arbetar på schema och arbete på kvällar och helger förekommer. På valdagen ska du vara beredd på att arbeta från ca 07.30 till sent på kvällen med raster under dagen.

Utbildning och ersättning

Det är viktigt att du som röstmottagare har tillräcklig kunskap och kompetens för uppdraget. Alla röstmottagare genomgår därför en obligatorisk utbildning för att få arbeta som röstmottagare. Utbildningen kommer att genomföras under våren 2024. Skattepliktigt arvode och ersättning för utbildning utgår och meddelas senare.

Anmälan

Är du intresserad av att jobba som röstmottagare under förtidsröstningen och/eller på valdagen, fyll i formuläret nedan. Vi återkommer med besked till dig om du får ett uppdrag och i så fall även var din placering blir.

Anmälan - röstmottagare

 

Verifikation

Kontakt

Henrik Andersson, nämndsekreterare
Valkansliet, Båstads kommun
Telefon: 0431-777 30
E-post: henke.andersson@bastad.se

För mer information om valets genomförande och arbetet som röstmottagare besök valmyndigheten

Arbeta som röstmottagare | Valmyndigheten

Startsidan | Valmyndigheten

Kommunens räddningstjänst blir en del av RSNV – så påverkas du

Kommunens räddningstjänst blir en del av RSNV – så påverkas du

Den 1 januari 2024 blir Båstads kommun en del av Räddningstjänsten Skåne Nordväst. Här berättar vi om hur det påverkar dig som boende i kommunen.

Inträdet i Räddningstjänsten Skåne Nordväst kommer inte innebära några direkta förändringar i den operativa verksamheten. Detta innebär att deltidstyrkorna i Båstad, Förslöv och Torekov kommer vara kvar och rycka ut i samma utsträckning som tidigare vid räddningsinsats. Stationen i Båstad kommer fortsättningsvis vara bemannad med dagtidspersonal.

Läs mer om övergången på RSNVs webbplats och om hur övergången påverkar dig och din verksamhet

Skånetrafiken lägger ner linje 503

Skånetrafiken lägger ner linje 503

Den 10 december byter Skånetrafiken tidtabell. Det påverkar bland annat linje 503 i Förslöv.

Skånetrafiken meddelar att i samband med att dubbelspåret öppnar mellan Helsingborg och Ängelholm, läggs linje 503 ner. En ny stadsbusslinje införs i Ängelholm (linje 3) som delvis ersätter linje 503 inom Ängelholm. För resor från Förslöv hänvisar Skånetrafiken till befintlig tågtrafik.

Har du frågor eller synpunkter om den nya tidtabellen? Vänligen vänd dig till Skånetrafiken på 0771-77 77 77.

Ny grafisk profil för Båstads kommun

Ny grafisk profil för Båstads kommun

Båstads kommun har tagit fram en ny grafisk profil med fokus på tillgänglighet. Profilen innehåller ett förenklat stadsvapen, ny logotyp, nytt typsnitt, en större färgpalett och ett grafiskt element med rötterna i bygden. Implementeringen kommer ske successivt.

Kommunikationsavdelningen arbetar med att ta fram en ny och tillgänglig webbplats för kommunen. I det arbetet blev det aktuellt att även säkerställa att den grafiska profilen är tillgänglig. Grafisk tillgänglighet kan till exempel handla om färgval och anpassningar för att det ska fungera på ett bra sätt i alla typer av kanaler.

– Tillgänglighet är viktigt. När vi nu håller på att ta fram en ny tillgänglig webb måste vi se till att det grafiska också är det. Färg och form får inte begränsa för våra användare. Förändringen av själva stadsvapnet har skett med varsamhet och respekt för heraldiken. Vi har lyckats forma något nytt och positivt utan för stora ingrepp. Du känner fortfarande igen kommunvapnet, men det är förenklat och modernare, säger Per Borg, tillförordnad kommundirektör.

Båstads heraldiska vapen har sitt ursprung i ett sigill från 1783. Kommunvapnet har nu förenklats för att kunna fungera bra i olika kanaler. Den så kallade blasoneringen/beskrivningen av vapenskölden stämmer fortfarande överens med skölden.

”I fält av silver ett rött tremastat kofferdifartyg med tre råsegel på de främre masterna och ett latinmesansegel på mesanmasten, som har en naturfärgad svensk flagga på toppen.”

Av tillgänglighetsskäl består logotypen numera av en enfärgad vapensköld tillsammans med text. Förutom nya färger och typsnitt så består profilen också av ett nytt grafisk element med rötterna i bygden. Det är en abstrakt tolkning av en topografisk karta över kommunen.

– Grafiskt element är någon form av mönster som man använder för att skapa igenkänning. Vi tyckte det skulle vara roligt om mönstret hade någon form av anknytning till kommunen. När vi funderade över vad Båstad och Bjäre är känt för tänkte vi på Hallandsåsen och den höjdskillnad den innebär. Resultatet blev en abstrakt tolkning av en topografisk karta. Det känns som ett grafiskt element som representerar bygden väl, säger Sofia Sandberg, kommunikationschef.

Successivt införande

För att tänka hållbart och kostnadsmedvetet kommer införandet av den nya grafiska profilen göras successivt. I de digitala kanalerna kommer förändringen ske snabbare.

Det succesiva införandet innebär att kommuninvånaren parallellt kommer att mötas av både den nya och den gamla logotypen. Båda visar att det är Båstads kommun och invånarna kan känna sig trygga att det är kommunen de har att göra med.

Sammanfattning av den grafiska profilen

Alla trygghetslarm i kommunen ska bytas ut

Alla trygghetslarm i kommunen ska bytas ut

Båstads kommun har bytt leverantör av trygghetslarm. I samband med detta kommer kommunen att byta ut alla trygghetslarm i kommunen.

Alla som har ett trygghetslarm har fått ett brev från kommunen med information om larmbytet. Bytet genomförs av tekniker från den nya leverantören.

Larmen byts ut för att öka vård- och omsorgstagarens trygghet och förbättra kvalitén på tjänsten trygghetslarm.

– Efter upprepade driftstörningar med våra befintliga larm är vi glada över att vi snart har ett helt nytt toppmodernt larmsystem i kommunen. Larmen kommer att fungera på samma sätt som tidigare. Den enda skillnaden är att SOS Alarm trygghetscentral kommer att ta emot alla larm. Det medför snabbare svarstider för den som larmar vilket blir tryggare och säkrare. Om situationen är akut kontaktar SOS Alarm ambulans och räddningstjänst direkt. De larm som inte är akuta vidarebefordras och hanteras av hemvårdens personal, säger Christin Johansson, vård- och omsorgschef.

Bytet sker i etapper och alla larm ska vara utbytta inom cirka två veckor.

Mer information
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Trygg Omsorg på 0431-772 99 eller kommunens medborgarservice på 0431-770 00.

Click to listen highlighted text!