Click to listen highlighted text!

UH i Förslöv

UH i Förslöv

UH i Förslöv

Ungdomens Hus i Förslöv (UH) är en trygg och säker mötesplats för ungdomar från årskurs 7 till och med året man fyller 19 år. Vi har öppet alla vardagar under skolterminen. På sommarlovet är fritidsgården stängd under några veckor.

Det främsta syftet för Ungdomens Hus i Förslöv är att se och bekräfta, stimulera och vara lyhörda för ungdomarnas individuella och gemensamma behov. Verksamheten är möjlighetsorienterad och tar fasta på faktorer som skapar friskhet i besökarens liv.

Stämningen hos oss är glad, engagerande och levande. Vi är alltid öppna för ungdomarnas idéer och förslag för att få en trivsam och trygg miljö som är skapad av och för ungdomar.

Öppettider

Måndag 12.00-18.00
Tisdag 14.00 – 18.00
Onsdag 12.00 – 18.00
Torsdag 12.00-20.00
Fredag 12.00-23.00

Aktuellt på ungdomens hus länk 

 

Sociala medier

Ungdomens Hus på Facebook

Ungdomens Hus på Instagram 

Snapchat uhiforslov

Personal

Mattias Hedman, fritidsledare
Camilla Andersson, fritidsledare
Tony Mellberg, fritidsledare

Kontakt

Bokesliden 20
269 71 Förslöv
Telefon 0431-776 05
E-post uh@bastad.se

Musteriet i Båstad

Musteriet i Båstad

Musteriet i Båstad har något som inte andra fritidsgårdar har

Musteriet i Båstad är en trygg och säker mötesplats för ungdomar från årskurs 7 till och med året man fyller 19  år. Musteriet är öppet vardagar under skolterminen och kortare lov, men är stängt under sommarlovet.

Musteriet är skapat av och för ungdomar. Lugn och trivsam miljö, positiv atmosfär. På Musteriet finns det mesta, som PS4, filmrum, speldatorer, musikrum, x-antal gitarrer, fika, X-box one, Wii U, bordtennis, biljard, basket, fotbollspel, utlåning av skateboard … i stort sett kan man säga allt som du vill skall finnas finns där och finns det inte kan man alltid önska sig olika saker!

Musteriets succé beror på en kombination av läge, utformning, besökare och personal.

Kommentarer från ungdomar: “det känns som att komma hem”, “personalen lyssnar”, “personalen bryr sig”

Öppettider:

Måndag 12.00 – 18.00
Tisdag 14.00 – 18.00
Onsdag och Torsdag 12.00-21.00
Fredag 12.00-23.00

Aktuellt på Musteriet länk 

 

Sociala medier

Musteriet på Facebook

Musteriet på Instagram

Snapchat Musteriet

Personal

Kent Larsson, enhetschef
Maria Lilja, fritidsledare
Henrik Wallin, fritidsledare
Krister Karlsson, fritidsledare

Kontakt

Musterivägen 4
269 31 Båstad
Telefon 0431-77670
E-post musteriet@bastad.se

 

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Hur vill du att din framtid ska se ut, vilka möjligheter finns det och vad bör du tänka på inför framtida yrkesval? Det personliga vägledningssamtalet utgår från dig – dina önskemål, förutsättningar och valmöjligheter.

Du kan få information om studier vid kommunala vuxenutbildningen, högskolor/universitet, kvalificerade yrkesutbildningar, yrkeshögskolor samt få information om studiestöd hos CSN m.m. Läs mer på studie och yrkesvägledning

Vill du veta mer så kontakta någon av våra studie- och yrkesvägledare genom att mejla syvvux@akademi.bastad.se

 

Praktik, arbetsträning, coachning

Personalfakta

Personalfakta

Här presenteras några viktiga nyckeltal för 2020. Uppdatering sker årligen i samband med upprättande av personalekonomisk redovisning.

 

  • Ca 1 195 månadsanställda medarbetare.
  • Av kommunens tillsvidareanställda medarbetare är 85% kvinnor och 15% män.
  • Båstads kommun har 69 chefer varav 77% är kvinnor.
  • Medelåldern i Båstads kommun är drygt 48 år.
  • Kommunens genomsnittliga sysselsättningsgrad uppgår till drygt 90 procent.

Här presenteras ett antal nyckeltal inom personalområdet för kommunerna i Familjen Helsingborg. Nyckeltalen ska utgöra underlag för jämförelser mellan kommunerna och också utvecklingen över tiden.

Jobba hos oss

Jobba hos oss

Att jobba hos oss innebär att du jobbar med att göra skillnad och bidrar till trygghet och utveckling för många människor.
Välkommen till Båstads kommun!

Båstad hamn sommaren 2020.

Inom kommunen har vi ca 1200 anställda som varje dag jobbar med att skapa goda förutsättningar för våra medborgare att kunna bo, leva och verka i kommunen.

Vår ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare, som kan rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare, som känner till sitt uppdrag och är stolta över sitt arbetsresultat. Våra medarbetare är de personer lär barnen läsa, stöttar och guidar unga människor till drömjobbet. Vi finns där snön behöver plogas och vi är de som gör lekplatser och parker trevliga att vistas i. Våra medarbetare finns också där när du kanske behöver stöd och hjälp i ditt hem.

Här är några av de områden som är viktiga för oss och som är del av vardagen när du jobbar som medarbetare hos oss.

Delaktighet och samverkan
Båstads kommen ska ge förutsättningar för medarbetare att ta ansvar för sitt uppdrag och den gemensamma utvecklingen. För att kunna skapa värde för kommunens olika målgrupper förväntas medarbetare och chefer samspela och utvecklas tillsammans.

Hälsa och arbetsmiljö
Kommunens arbetsmiljöarbete syftar till att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Arbetsmiljön ska präglas av ett öppet och prestigelöst arbetsklimat, där chefer och medarbetare värnar om och tar ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Medarbetare kompletterar och berikar varandra med olika perspektiv som gynnar helheten. Olikheter ger oss bättre förutsättningar att möta målgruppernas behov.

Kompetensförsörjning
Personalens samlade kompetens är kommunens viktigaste resurs. I Båstads kommun vill vi att du som medarbetare ska känna att du får möjlighet att använda och utveckla din kunskap och dina färdigheter.

Lön och anställning
Kommunens lönepolitik och anställningsvillkor är ett styrinstrument för att uppnå verksamhetens mål samt för att kunna behålla och rekrytera medarbetare. Båstads kommun strävar efter att löne- och anställningsvillkor ska vara konkurrenskraftiga.

Om du vill veta mer kring vad vi arbetar med, ta gärna del av denna film från Sveriges Kommuner och Regioner.

 

Click to listen highlighted text!