Click to listen highlighted text!

Sidor på webben som skall revideras

Granska

Revidera

Behåll

Arkivera

18 vandringsturer på Bjärehalvön – Möt naturen året runt

18 vandringsturer på Bjärehalvön – Möt naturen året runt

Båstad Turism tillsammans med Båstads kommun, Teknik och service, har tagit fram en vandringskarta med 18 olika turer på Bjärehalvön. Tryck HÄR för att se kartan och läsa mer om de olika vandringarna.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Det här måste din ansökan innehålla

Det här måste din ansökan innehålla

För att upprätta en ansökan om förhandsbesked måste följande handlingar lämnas in:

 

  1. Ifylld och signerad ansökningsblankett (ansökningsblankett behövs ej vid e-tjänst)
  2. Enklare situationsplan eller tomtkarta där placering och storlek av byggnaden redovisas. Kartunderlag kan hämtas hos Lantmäteriet eller via Båstadkartan. Situationsplanen ska vara måttsatt och skalenlig.
  3. Enkel fasadritning som visar byggnadens yttersidor med skriftlig redovisning av tak- och fasadmaterial.
  4. En kort projektredovisning där du beskriver vad som kommer byggas, materialbeskrivning samt hur vatten och avlopp ska anordnas. Projektbeskrivning kan gärna kompletteras med bilder.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Arbete och företagare

Arbete och företagare

Här hittar du lediga jobb inom Båstads kommun. Vi vill också ge dig en bild av vår organisation och vad som är viktigt för oss. Här hittar du även information till dig som är företagare i kommunen.

Företagslots

Företagslots

Företagslotsen är en service som förenklar och samordnar företagens kontakter med Båstads kommun. Du kan vända dig till företagslotsen i en rad
Lediga jobb

Lediga jobb

Här hittar du information om lediga jobb i kommunen. Professionalism, arbetsglädje och respekt - Båstads kommun är en kreativ plats för alla som
Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

Vägen till ett jobb är inte alltid spikrak. Du som är arbetslös och har kontakt med Arbetsförmedlingen kan bli hänvisad till oss på
Upphandling, inköp och leverantörsfaktura

Upphandling, inköp och leverantörsfaktura

Den offentliga sektorn i Sverige gör varje år inköp för ca 600 miljarder kronor. Detta regleras via upphandlingslagstiftningen och säkerställer att

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Val 2018

Val 2018

Du kan se valresultatet för Båstads kommun på Valmyndighetens webbsida för riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Där hittar du även resultatet för riket som helhet och samtliga valdistrikt i landet.

Mandatfördelning för Båstads kommun, 2018 och 2015, visas i nedanstående diagram.

Nedan ser du en presentation av fördelningen av rösterna 2018/2015.

Vad händer efter valet?

15 oktober 2018
Nya kommunfullmäktige tillträder.

17 oktober 2018
Nya kommunfullmäktige sammanträder och då förrättas val av kommunfullmäktiges ordförande, samt 1:e och 2:e vice ordförande. Även val av valberedningen sker, som sedan tar fram förslag på kandidater till de olika organen inför kommande mandatperiod.

7 november 2018
Inplanerat extra sammanträde med kommunfullmäktige för att förrätta val till kommunstyrelse, nämnder och övriga förtroendeuppdrag.

1 januari 2019
Mandatperioden börjar för kommunstyrelse och nämnder.

Kontakt

Kundcenter
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns kundcenter är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Nyheter Bo, bygga och miljö

Nyheter Bo, bygga och miljö

Click to listen highlighted text!