Click to listen highlighted text!

Jobba hos oss

Jobba hos oss

Att jobba hos oss innebär att du jobbar med att göra skillnad och bidrar till trygghet och utveckling för många människor.
Välkommen till Båstads kommun!

Båstad hamn sommaren 2020.

Inom kommunen har vi ca 1200 anställda som varje dag jobbar med att skapa goda förutsättningar för våra medborgare att kunna bo, leva och verka i kommunen.

Vår ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare, som kan rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare, som känner till sitt uppdrag och är stolta över sitt arbetsresultat. Våra medarbetare är de personer lär barnen läsa, stöttar och guidar unga människor till drömjobbet. Vi finns där snön behöver plogas och vi är de som gör lekplatser och parker trevliga att vistas i. Våra medarbetare finns också där när du kanske behöver stöd och hjälp i ditt hem.

Här är några av de områden som är viktiga för oss och som är del av vardagen när du jobbar som medarbetare hos oss.

Ansvar och uppdrag
I Båstad kommun tar vi ansvar för vårt arbete och uppdrag och medarbetare uppmuntras och motiveras till goda arbetsinsatser. Gemensamt bidrar vi till utveckling av kommunens olika verksamheter. Vi bemöter varandra med respekt och värnar alla människors lika värde. Lönen motiverar och speglar i vilken grad medarbetaren bidrar till verksamhetens mål och resultat. Ökad måluppfyllelse ska uppmärksammas och premieras.

Kompetensförsörjning
Båstad kommun ger medarbetare förutsättningar till utveckling av sin yrkeskompetens och sina färdigheter kopplat till de behov kommunens olika verksamheter har. Vi verkar gemensamt för en lärande organisation. Medarbetarens olikheter är en tillgång. Olika perspektiv berikar och gynnar vår kommun i sin helhet.

Hållbart arbetsliv
I Båstads kommun är en god arbetsmiljö ett gemensamt ansvar för alla medarbetare. Vårt arbetsmiljöarbete präglas av kommunens värdegrund och förhållningssätt där våra kärnvärden är professionalism, arbetsglädje och respekt.

Båstads kommuns arbetsmiljöarbete syftar till att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Delaktighet och samverkan
I Båstads kommun ges medarbetare möjlighet till ansvar, delaktighet och inflytande genom samverkan och dialog. En förutsättning för samverkan är att det genomsyrar hela organisationen och att dialog inleds i ett tidigt skede inför beslutsfattande. Vi välkomnar idéer och söker ständigt sätt att tillsammans vidareutveckla och skapa framtidens välfärd.

Om du vill veta mer kring vad vi arbetar med, ta gärna del av denna film från Sveriges Kommuner och Regioner.

Sidor på webben som skall revideras

Granska

Revidera

Behåll

Arkivera

Det här måste din ansökan innehålla

Det här måste din ansökan innehålla

För att upprätta en ansökan om förhandsbesked måste följande handlingar lämnas in:

 

  1. Ifylld och signerad ansökningsblankett (ansökningsblankett behövs ej vid e-tjänst)
  2. Enklare situationsplan eller tomtkarta där placering och storlek av byggnaden redovisas. Kartunderlag kan hämtas hos Lantmäteriet eller via Båstadkartan. Situationsplanen ska vara måttsatt och skalenlig.
  3. Enkel fasadritning som visar byggnadens yttersidor med skriftlig redovisning av tak- och fasadmaterial.
  4. En kort projektredovisning där du beskriver vad som kommer byggas, materialbeskrivning samt hur vatten och avlopp ska anordnas. Projektbeskrivning kan gärna kompletteras med bilder.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Arbete och företagare

Arbete och företagare

Här hittar du lediga jobb inom Båstads kommun. Vi vill också ge dig en bild av vår organisation och vad som är viktigt för oss. Här hittar du även information till dig som är företagare i kommunen.

Företagslots

Företagslots

Kommunen har en företagslots som guidar företag i frågor som rör flera av kommunens verksamheter. Företagslotsen är en funktion till för att hjälpa
Lediga jobb

Lediga jobb

Här hittar du information om lediga jobb i kommunen. Professionalism, arbetsglädje och respekt - Båstads kommun är en kreativ plats för alla som
Arbetsmarknad

Arbetsmarknad

Vägen till ett jobb är inte alltid spikrak. Du som är arbetslös och har kontakt med Arbetsförmedlingen kan bli hänvisad till oss på
Upphandling, inköp och leverantörsfaktura

Upphandling, inköp och leverantörsfaktura

Den offentliga sektorn i Sverige gör varje år inköp för ca 600 miljarder kronor. Detta regleras via upphandlingslagstiftningen och säkerställer att

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Val 2018

Val 2018

Du kan se valresultatet för Båstads kommun på Valmyndighetens webbsida för riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige. Där hittar du även resultatet för riket som helhet och samtliga valdistrikt i landet.

Mandatfördelning för Båstads kommun, 2018 och 2015, visas i nedanstående diagram.

Nedan ser du en presentation av fördelningen av rösterna 2018/2015.

Vad händer efter valet?

15 oktober 2018
Nya kommunfullmäktige tillträder.

17 oktober 2018
Nya kommunfullmäktige sammanträder och då förrättas val av kommunfullmäktiges ordförande, samt 1:e och 2:e vice ordförande. Även val av valberedningen sker, som sedan tar fram förslag på kandidater till de olika organen inför kommande mandatperiod.

7 november 2018
Inplanerat extra sammanträde med kommunfullmäktige för att förrätta val till kommunstyrelse, nämnder och övriga förtroendeuppdrag.

1 januari 2019
Mandatperioden börjar för kommunstyrelse och nämnder.

Kontakt

Medborgarservice
Telefon 0431-770 00

Båstads kommuns medborgarservice är din väg in i alla dina ärenden. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!
Mer information

Skicka meddelande till kommunen

Lämna felanmälan

Lämna synpunkter

E-tjänster och blanketter

Besök oss
Vångavägen 2, 269 80 Båstad

Visa karta

Nyheter Bo, bygga och miljö

Click to listen highlighted text!